I mbun Seirbhíse ar Bhord Stáit

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 months 3 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 8 months 1 week

Ó am go ham, nuair a thagann folúntais chun cinn ar bhoird Ghníomhaireachtaí/Chomhlachtaí faoi shainchúram na roinne, fógrófar iad ar an suíomh idirlín stateboards.ie.

Tairgeann suíomh idirlín na mbord stáit aon phointe teagmhála amháin do gach iarrthóir féideartha lena suim a léiriú le teacht isteach ar na boird stáit faoi shainchúram na Rann Rialtais ar fad. Éascaíonn an tairseach seo:

  • le fógraíocht deiseanna le suim a léiriú i bhfolúntais ar bhoird stáit agus na téarmaí agus coinníollacha a bhaineann leis an gcéanna,
  • le baill fhéideartha ar Bhoird a suim ghinearálta i bpost ar bhord stáit a chlárú agus
  • le foláirimh a sheoladh chucu siúd atá cláraithe ar shuíomh idirlín stateboards.ie faoi fholúntais bhoird de réir agus nuair a thagann siad chun cinn.

Ba chóir d’iarrthóirí féideartha a gcuid iarratas a dhéanamh trí shuíomh idirlín na mbord stáit agus tríd sin amháin.

Tá bosca ríomhphoist tiomnaithe ag an suíomh idirlín sin freisin do dhaoine sa phobal a bhfuil ceisteanna acu faoin bpróiseas nó faoin mbealach le hiarratas a dhéanamh: info@stateboards.ie.

Is féidir Treoirlínte a rialaíonn ceapachán do bhoird stáit a aimsiú ar shuíomh idirlín na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí.

Déanfar gach ceapachán de réir na reachtaíochta lena rialaítear ceapacháin chuig gach comhlacht. Ní bheidh srian ar an Aire breithniú orthu siúd amháin a mbeidh iarratas déanta acu tríd an áis le suim a léiriú. Tabharfar aird mar is cuí agus iarratais á mbreithniú, ar beartas an Rialtais ar chothromaíocht inscne agus éagsúlacht ar bhoird stáit mar atá leagtha amach sna treoirlínte.

San áireamh leis An Cód Cleachtais maidir le rialachas comhlachtaí stáit (i mBéarla amháin), tá cur síos ar róil agus ar fhreagrachtaí na gCathaoirleach, na mBord agus na Stiúrthóirí.

Liostaítear boird faoi scáth na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil thíos.

Is é seo an ballraíocht (i mBérla amháin) na mBord faoi choimirce na Roinne.