Earcaíocht

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 months 2 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 7 months 2 weeks

Is tríd na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a earcaítear foireann na Roinne de ghnáth.

Is féidir teacht ar shonraí maidir le hearcaíocht oscailte tríd dul i dteagmháil leo ag An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 nó tríd a suíomh gréasáin www.publicjobs.ie ( i mBéarla amháin).

Comhaltacht Iardhochtúireachta le Met Éireann

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ag cuartú duine amháin le haighaidh comhaltacht taighde ag tosnú i Meán Fómhair nó i nDeireadh Fómhair 2017. Seo sonraí an post:

Iardhochtúireachta taighde(EUPHEME) beidh an príomh obair bainteach le an tionscadal ERA4CS dárbh ainm EUPHEME agus chun tascanna an comhordaitheoir tionscadal a chríochniú. Is tionscadal trí bhlian é EUPHEME a tabhaireadh le chéile ocht gcinn de na institiúidí is mó san Eoraip, le Met Éireann san áireamh, chun eachtraí mhór aimsir a chuir I gcomhthéacs idir inathraitheacht aeráid agus athrú aeráid, sa tslí sin ag taibhairt cabhair go saoránaigh na Eoraip fáil reidh le na éifeachtaí is measa.

An t-Údar fostaíocht
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Earcaíocht
Sé an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil atá ag earcú an phost seo le ceadúnas arna n-eisiúint ag an Commisiún Seirbhís Poiblí Ceapacháin (CPSA) agus i réir le na treoirlínte an CPSA.

Roinn Fostaíocht/suíomh idirlíon
www.housing.gov.ie

Suíomh
Ceanncheathrú Met Éireann, Glasníon, Baile Áth Cliath 9.

Iarrataisí
Sé críoch data le iarrataisí ná críoch obair, Déardaoin, an 14ú lá, Mean Fomhair, 2017.

Breis Eolas

Ba chomhair go iarratasóirí an foirm iarratais a sheoladh go dtí recruitment@housing.gov.ie

Nóta Breis: Iarrataisí oifigiúl amháin a glacfair muid le.
 

Dáta Fógairt
09/08/2017

Críoch data le Iarrataisí
14/09/2017

 

 

Catagóra 
Ábhar