Aisíoc ar Mhótarcháin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 2 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

TÁBHACHTACH: Ní mór dioscaí mótarchánach a ghéilleadh láithreach mar go ndéantar aisíocaíochtaí a ríomh ón gcéad lá den mhí a ngéilltear an diosca. Ní mór trí mhí iomlán féilire a bheith fanta ar dhiosca ag am a ghéillte.

 Is féidir iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht ar mhótarcháin le d'oifig mótarchánach áitiúil le Foirm RF120, sa chás,

  • go bhfuil d'fheithcil caite i dtraipisí/scriosta* nó curtha amach as an stát go buan,
  • Go bhfuil an fheithcil goidte agus nach bhfuil sí faighte ar ais ag an úinéir,
  • Nár úsáideadh an fheithicil lena mbaineann an diosca cánach in áit phoiblí ag aon am ó eisíodh an diosca,
  • Go bhfuil úinéir na feithicle stadta ag úsáid na feithicle mar gheall ar thinneas, gortú nó míchumas fisceach eile,
  • Go bhfuil úinéir na feithicle stadta ag úsáid na feithicle mar gheall an té sin a bheith imithe as an stát chun críocha gnó nó oideachais,
  • Go bhfuil úinéir na feithicle stadta ag úsáid na feithicle mar gheall an té sin a bheith ag fónamh thar lear le Óglaigh na hÉireann.

*Feithiclí atá caite i dTraipisí/Scriosta:

  • Tá carranna paisinéirí/feithiclí tráchtála suas le 3,500kg ollmheáchan ceaptha feithicle faoi réir Rialacháin a bhaineann le Feithiclí a bhfuil a Ré Caite (ELV) a chomhlíonadh.
  • Ní mór an fheithicil a thabhairt chuig Saoráid Cóireála Údaraithe d'Fheithiclí a bhfuil a Ré Caite agus Deimhniú Scriosta (ELV) a fháil ón tsaoráid don fheithicil sular féidir aisíoc a phróiseáil.
  • Is é an dáta ar eisíodh an Deimhniú Scriosta an dáta tagartha don aisíoc ar mhótarcháin.
Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar