General

Is í an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (nasc seachtrach) atá freagrach as:

  • Polasaí mótarchánach
  • Athruithe úinéireachta
  • Mótarcháin ar líne (cáin chéaduaire ar fheithicil nua nó ar fheithicil iompórtáilte, mótarcháin a athnuachan)

Tá na Coimisinéirí Ioncaim (nasc seachtrach) freagrach as:
Cáin Chláraithe Feithicle (CCF) agus an Scéim Aisíocaíochta Easpórtála CCF

Tá an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (nasc seachtrach) freagrach as:
Tástáil tiománaithe agus feithiclí