Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ionad Cuairteoirí Theach an Chustaim - Inrochtaineacht

Tá Ionad Cuairteoirí Theach an Chustaim dúnta faoi láthair ar chúiseanna oibríochtúla. Mar sin féin, tá sé i gceist go ndéanfaí é a athfhorbairt agus a uasghrádú mar phríomhthionscadal oidhreachta de chuid Deich mBliana de Chomóradh Céad Bliain chun 100 bliain a mharú ó dódh Teach an Chustaim an 25 Bealtaine, 1921

Ós rud é gur foirgneamh oidhreachta é Teach an Chustaim, ní ceadmhach bearta leasúcháin a dhéanamh chun rochtain dhíreach do chathaoireacha rothaí ar an Ionad Cuairteoirí a éascú.

Mar sin féin, is féidir le húsáideoirí cathaoir rothaí rochtain a fháil ar an Ionad Cuairteoirí trí phríomhionad fáiltithe Theach an Chustaim i bPlás Beresford.

B’fhearr go ndéanfaí socruithe roimh ré ach dul i dteagmháil leis an Oifigeach Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas (Rochtain Fhisiceach) sa Roinn trí ghlao a chur ar +353 (0)1 888 2411, ríomhphost a sheoladh chuig Facilities@housing.gov.ie  nó cuairt a thabhairt ar CHvisitorcentre@housing.gov.ie