Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 1 week ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Foilsíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe na Meastacháin Leasaithe bhliantúla um Sheirbhísí Poiblí. Tugtar faisnéis iontu sin faoi chláir um chaiteachas atá páirt-mhaoinithe ón gCrannchur Náisiúnta, an toradh sealadach don bhliain roimhe agus an meastachán don bhliain reatha. Is iad seo a leanas, sa bhlian 2018 na cláir ábhartha atá páirt-mhaoinithe ag Maoiniú ón gCrannchur Náisiúnta:

A.4 - Tithíocht dheonach agus comharthithíocht;
A.7 - Deontais tithíochta príobháidí;

Tá mionsonraí breise sa Chuntas Leithreasa bliantúil don Roinn maidir leis an gcaiteachas ar scéimeanna ar leith. Is féidir mionsonraí maidir le deontais aonair, deontaí agus caiteachas tionscadail atá páirtmhaoinithe ag scéimeanna an Chrannchuir Náisiúnta ó 2009 le fáil ag an nasc seo