Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Beathaisnéis – An tAire Darragh O’Brien

Minister Darragh O'Brien

Ceapadh Darragh O'Brien TD mar Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta i Meitheamh 2020. Is TD tofa é do thoghcheantar Bhaile Átha Cliath-Fhine Gall. Sular ceapadh é ina theachta sa 30ú Dáil in 2007, bhí an tAire O’Brien ag obair in earnáil na Seirbhísí Airgeadais go príomha agus toghadh ina chomhalta de Chomhairle Contae Fhine Gall é sa bhliain 2004. Toghadh chuig Seanad Éireann é in 2011.

Bhí poist éagsúla aige laistigh den Oireachtas lena n-áirítear Leas-Chathaoirleach an Choiste um Chuntais Phoiblí, Comhalta de Choiste an Oireachtais um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas, Cosaint agus Athchóiriú Dlí, Ceannaire Fhianna Fáil sa Seanad agus Urlabhraí Bhinse Tosaigh an Fhreasúra maidir le Baile Átha Cliath, Gnóthaí Eachtracha agus Tithíocht.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Aire O’Brien trí ríomhphost a sheoladh chuig minister@housing.gov.ie 

Catagóra 
Ábhar