Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

CV - Damien English TD

Aire Stáit Damien English TD

Tá Damien English ina Theachta Dála le haghaidh thoghcheantar na Mí Thiar. Tá sé ina Aire Tithíochta agus Forbairt Uirbeach agus a chuid oibre ar bun ag an Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil.

Oibríonn sé go dlúth lena chomhghleacaí i bhFine Gael, an tAire Eoghan Murphy T.D., le ceannaireacht pholaitíochta a sholáthar i leith soláthar na dtithe ardchaighdeáin inacmhainne do theaghlaigh a fheabhsú, le deireadh a chur le géarchéim na ndaoine gan dídean agus le pobail a athghiniúint.

Bhí sé ina Aire Scileanna, Taighde agus Nuála roimhe ó 2014 go 2016, ag obair sa Roinn Oideachais agus Scileanna & sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Bhí obair i gceist leis an ról seo le Straitéis Eolaíochta an Rialtais, ‘Nuálaíocht 2020’ a fhorbairt, rud lena gcoinneofar áit na hÉireann ar thús cadhnaíochta i gcúrsaí Taighde & Forbartha, lena ngríosófar an nuálaíocht chomh fada le 2025 agus lena gcothófar líon taighdeoirí sároilte den chéad scoth in Éirinn le linn an phróisis sin. Bhí lámh aige san obair le córas na Printíseachta a leathnú in Éirinn freisin agus rinneadh sé maoirseacht ar fhoilsiú na Straitéise Náisiúnta Scileanna.

Ta taithí aige ar a bhith ina chomhalta Dháil Éireann, bhí sé in Chathaoirleach roimhe ar Chomhchoiste an Oireachtais um Poist, Fiontar agus Nuálaíocht, agus ar a réamhtheachtaí sin, Coiste an Oireachtais um Poist, Chosaint Sóisialta agus Oideachas. Toghadh Damien ina chomhalta Dháil Éireann le haghaidh Chontae na Mí in 2002 ar dtús, agus é ar an gcomhalta ab óige sa Dáil, agus toghadh arís é le haghaidh na Mí Thiar in 2007, 2011 agus 2016. Bhí sé ina chomhalta de Chomhairle Contae na Mí ó 1999 go 2004.

Catagóra 
Ábhar