Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

CV - Eoghan Ó Murchú TD

Minister Eoghan Murphy

Cheap an Taoiseach Leo Varadkar, Eoghan Murphy TD chuig an Rialtas ina Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil i Meitheamh 2017.                        

Bhí sé ina Aire Stáit sa Roinn Airgeadais agus sa Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe roimhe sin agus freagracht speisialta air maidir le Seirbhísí Airgeadais, Ríomhsheirbhísí Rialtais agus Soláthar Poiblí.

Tá sé ina bhall d'Fhine Gael agus déanann sé ionadaíocht ar Chuan Bhaile Átha Cliath Theas. Toghadh chuig Dáil Éireann den chéad uair é in 2011 agus atoghadh é in 2016. Bhí sé ina Chomhairleoir ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath idir 2009 agus 2011 thar ceann bharda Peambróg-Ráth Maonais.

Sular ceapadh ina Aire Stáit é, d'fhóin Eoghan ar an bhFiosrúchán Baincéireachta, ar an gCoiste um Chuntais Phoiblí, ar Choiste Athchóirithe na Dála, bhí sé ina Cheann ar thoscaireacht Oireachtais chuig an OSCE, agus ina Chathaoirleach ar Choiste um Iompar, Turasóireacht agus Spórt Fhine Gael. 

Sula ndeachaigh sé leis an bpolaitíocht, bhí Eoghan ag obair sa réimse maidir le rialú arm idirnáisiúnta. Chaith sé tréimhse i Londain, sa Ghinéiv agus sa Vín, ag obair do NGOanna agus do na Náisiúin Aontaithe. Chaith sé dhá bhliain ina scríbhneoir óráidí agus ina chomhairleoir ag an Rúnaí Feidhmiúcháin ar an Eagraíocht  i ndáil leis an gConradh um Chosc Cuimsitheach ar Thrialacha Núicléacha sa Vín.

D'fhreastail Eoghan ar scoil Star of the Sea agus Choláiste Naomh Micheál, Baile Átha Cliath. Bhain sé céim chéad onóracha amach i mBéarla agus i bhFealsúnacht i UCD. Bhain sé Máistreacht amach ina dhiaidh sin in Idirchaidrimh Idirnáisiúnta i King's College, UCL. In 2013, bronnadh Comhaltacht Cuimhneacháin Marshall air chuig na Stáit Aontaithe.

Nuair a bhíonn am aige, is maith le hEoghan a bheith ag léamh beathaisnéisí, ag rith agus ag féachaint ar spórt.

Catagóra 
Ábhar