Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

CV - John Paul Phelan TD

John Paul Phelan TD

Ceapadh John Paul Phelan ina Aire Stáit sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an 20 Meitheamh 2017.  Tá freagracht speisialta air maidir le Rialtas Áitiúil agus d'Athchóiriú Toghchán.

Is TD é sa 32ú Dáil agus bhí sé ina bhall de roinnt Coistí Oireachtais, lena n-áirítear: An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid (Cathaoirleach); An Coiste Achainíochta;  An Coiste um Ghrinnscrúdú Buiséadach (Cathaoirleach).

I 1999 a chuaigh John Paul leis an bpolaitíocht go háitiúil agus chaith sé dhá théarma sa Seanad sular toghadh ina Theachta Dála é in 2011.

Tá céim sa ghnó aige, is abhcóide é agus bhí sé ina chomhalta den fhiosrúchán baincéireachta.

Tá an Teachta Dála Phelan ina chónaí i bPort an Chalaidh i nDeisceart Chill Chainnigh agus is feirmeoirí iad a mhuintir.

Catagóra 
Ábhar