Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Earcaíocht - Príomhoifigeach (Béal an Átha)

Foilsithe an Céadaoin, 05 Mei 2019
Dept Housing logo

Íarann an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil iarratas ar an ról príomhoifigeach ina n-oifig i mBéal an Átha.

Tá sonraí breise lena n-áirítear foirm iarratais agus leabhrán eolais ar fáil ar ár leathanach earcaíochta.

Is é 3pm ar an 20  Meitheamh 2019 an dáta deiridh chun iarratais críochnaithe a chur isteach.

Catagóra 
Ábhar