Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Brexit

Táimid ag obair lena chinntiú go gcuirtear san áireamh i ngach beartas Rialtais a fhorbraímid na hathruithe agus na dúshláin a eascraíonn ón mBreatimeacht.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach ar an leathanach seo faoinár mbeartais a bhfuil tionchar ag an mBreatimeacht orthu.

An Comhlimistéar Taistil

Faoin gComhlimistéar Taistil (CTA) bogann saoránaigh Éireannacha agus Bhriotanacha faoi shaoirse agus tá cónaí orthu i gceachtar den dá dhlínse agus baineann siad leas as cearta agus pribhléidí gaolmhara, lena n-áirítear an ceart chun cónaí agus obair, chomh maith le rochtain a fháil ar chúram sláinte, oideachas, sochair shóisialta, agus an ceart vótála i dtoghcháin áirithe.

Bhí an Comhlimistéar Taistil ann roimh bhallraíocht na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe san Aontas Eorpach agus níl sé ag brath air. Shínigh Rialtas na hÉireann agus na Breataine Meabhrán Tuisceana, ag athdhearbhú a dtiomantais maidir leis an gComhlimistéar Taistil a choinneáil i ngach cás.  

Eolas - An Comhlimistéar Taistil 

Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta

Naisc úsáideacha

  • Suíomh gréasáin an Rialtais 
    Tá suíomh gréasáin Rialtais amháin ann a thugann faisnéis lárnach ar gach eolas faoi Brexit. Cibé más gnó nó saoránach thú, téigh go dtí  gov.ie/brexit

    Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil maidir le hobair an Rialtais ar Brexit ar an suíomh gréasáin. Áirítear air faisnéis maidir leis na hacmhainní agus na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil ó na ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais uile chun cuidiú le gnólachtaí ullmhú do Brexit.
     

  • Brexit - An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (i mBéarla amháin)

 

Catagóra 
Ábhar