Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Brexit - An Comhlimistéar Taistil

Rochtain ar thithíocht shóisialta

  1. Leis an gComhlimistéar Taistil, tugtar an ceart chun tithíocht shóisialta a rochtain do shaoránaigh Bhriotanacha a chónaíonn in Éirinn agus do shaoránaigh Éireannacha a chónaíonn sa Ríocht Aontaithe. Áirítear leis sin tithíocht faoi thacaíocht agus cúnamh do dhaoine gan dídean a fháil i stát na tíre eile, faoi mar a fhaigheann saoránaigh an stáit sin.
  2. Bhí an ceart sin ann sular éirigh an dá thír ina mbaill den Aontas Eorpach. 
  3. Ní thiocfaidh aon athrú ar na cearta agus socruithe cómhalartacha sin tar éis don Aontas Eorpach imeacht as an Aontas Eorpach. 

Cearta vótála

Coimeádfaidh saoránaigh Éireannacha a chónaíonn sa Ríocht Aontaithe agus saoránaigh Bhriotanacha a chónaíonn in Éirinn an ceart chun vótáil i dtoghcháin áitiúla agus i dtoghcháin pharlaiminte náisiúnta tar éis don Aontas Eorpach scor den Aontas Eorpach.

  1. Maidir leis an gceart chun vótáil i dtoghcháin áitiúla agus i dtoghcháin pharlaiminte náisiúnta, beidh sé coinníollach ar an aois vótála bhunaithe a bheith bainte amach ag saoránaigh Éireannacha agus ag saoránaigh Bhriotanacha agus ar iad a bheith cláraithe ar an rolla toghthóirí ina ndlínse faoi seach.
  2. Maidir le cómhalartacht na gceart sibhialta, lena n-áirítear cearta vótála, tá saoránaigh Éireannacha a chónaíonn sa Ríocht Aontaithe agus saoránaigh Bhriotanacha a chónaíonn in Éirinn ag baint leas astu ó thosach feidhme na socruithe Comhlimistéar Taistil i leith. Rinneadh na socruithe sin sular éirigh Éire agus an Ríocht Aontaithe ina mbaill den Aontas Eorpach.
  3. Tá Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe tiomanta do na socruithe Comhlimistéar Taistil mar atá siad faoi láthair sa dá dhlínse a choinneáil ar bun tar éis don Ríocht Aontaithe imeacht as an Aontas Eorpach go foirmiúil.

Toghcháin chuig Parlaimint na hEorpa – cearta vótála na saoránach Briotanach a chónaíonn in Éirinn

Faoi dhlí an Aontais Eorpaigh, ní bheidh an ceart chun vótáil (agus chun seasamh mar iarrthóirí) i dtoghcháin chuig Parlaimint na hEorpa ach amháin ag saoránaigh an Aontais Eorpaigh. Fágann sé sin gurb amhlaidh, tar éis don Ríocht Aontaithe scor den Aontas Eorpach, nach mbeidh ceart ag saoránaigh Bhriotanacha a chónaíonn in Éirinn chun vótáil ná chun seasamh mar iarrthóirí i dtoghcháin a reáchtáiltear in Éirinn chuig Parlaimint na hEorpa. 

Catagóra 
Ábhar