Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Oifigigh Insroichte

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 4 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

An tAcht um Míchumais 2005

Is í an aidhm atá againn a chinntiú go gcomhlíontar riachtanais ár gcustaiméirí go léir, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, agus go seastar le cearta ar chaitheamh cothrom i na seirbhísí a sholáthraímid).

Foráiltear san Acht um Míchumas 2005 bonn dlíthiúil ionas go mbíonn seirbhísí poiblí inrochtana. Cuireann altanna 25, 26, 27 agus 28 dualgais ar bhoird phoiblí a n-oifigí poiblí, seirbhísí agus eolas a chur ar fáil do hinsroichte do dhaoine le míchumas.

Oifigigh Insroichte faoin Acht um Míchumais 2005

Cheapamar Oifigigh Rochtana de réir Alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005.

Tá de chúram ar na hOifigigh Insroichte tacaíocht agus treoir a sholáthar nó a chur in eagar agus a chomhordanú do dhaoine le míchumas atá ag baint leas as na seirbhísí a chuireann na hoifigigh sin ar fáil. Féadfaidh siad feidhmiú freisin mar phointe teagmhála dóibh siúd atá faoi mhíchumas atá ag iarraidh rochtain a fháil ar a leithéid de sheirbhísí.

Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

 • Rochtain Fhisiciúil chuig oifigí arna bainistiú ag an Roinn (e.g. Teach an Chustaim)
  Colm Downey, Aonad Bainistíochta Áiseanna
  Fón: +353 (0)1 888 2361 Ríomhphost: colm.downey@housing.gov.ie
   
 • Rochtain ar Theicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (e.g. Suíomh Gréasáin na Roinne)
  Mihai Bilauca, Aonad um Theicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (ICT)
  Fón: +353 (0)1 888 2233  Ríomhphost:Mihai.Bilauca@housing.gov.ie  
   
 • Rochtain ar Fhoilsitheoireacht (Bileoga, Tuarascálacha arna fhoilsiú ag an Roinn)
  Steven O'Riordan,  Aonad Cumarsáide
  Fón: +353 (0)1 888 2895 Ríomhphost: steven.oriordan@housing.gov.ie

Iarraidh ar Fhoilseachán Inrochtana

Oifigeach Fiosraithe faoin Acht um Míchumais 2005

Cheapamar Oifigeach Fiosrúchán le gearáin a rinneadh faoi Alt 38 den Acht um Míchumas a scrúdú.

Féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Oifigeach Fiosrúchán mura bhfuil Ailt 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumas 2005 comhlíonta againn.

Is féidir gearán a dhéanamh go pearsanta, i scríbhinn, ar an bhfón, trí fhacs, trí ríomhphost nó le cúntóir.

Déanfaidh an tOifigeach Fiosrúchán mionscrúduithe go príobháideach, agus déanfaidh siad tuairisc ina dtabharfar le fios cibé acu

 • an bhfuil bonn le do ghearán,
 • ar theip nó nár theip orainn i ndáil le do ghearán.

San áit ar tharla faillí, leagfaidh sí amach na céimeanna a thógfar chun a chinntiú go mbeidh comhlíonadh ann amach anseo. Cuirfear an tuairisc seo ar fáil dár nArd-Rúnaí agus don duine a rinne an gearán.

Oifigeach Fiosraithe- Sonraí Teagmhála

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála an Oifigigh Fhiosrúchán:-

Danny O'Sullivan, Aonad Bainistíochta Áiseanna, Fón: +353 (0)53 911 7466, Ríomhphost: danny.osullivan@housing.gov.ie

Tuilleadh Eolais