Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Brústocaireacht a Rialáil - Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 2 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Is é is aidhm don Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 faisnéis a chur ar fáil don phobal faoi na comhlachtaí/daoine atá ag déanamh brústocaireachta ar chomhlachtaí/dhaoine eile agus faoi na cúrsaí a bhfuil siad ag déanamh brústocaireachta ina leith. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.lobbying.ie

Le halt 6(4) den Acht, ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí liosta d'oifigigh phoiblí shainithe an chomhlachta a fhoilsiú. Tá dhá chuspóir bainteach leis an liosta:

  • Ligean do bhaill den phobal na daoine sin is oifigigh phoiblí shainithe a aithint; agus
  • Mar acmhainn do bhrústocairí atá ag comhdú tuairisceáin chuig an gClár a bhféadfadh go mbeadh orthu sonraí oifigigh phoiblí shainithe a fhoinsiú.

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 - Oifigigh Phoiblí Shainithe

Ainm Eagraíocht Teideal Poist Limistéar Freagracht
Eoghan Murphy,T.D An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Aire  
Damien English T.D An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Aire Stáit  
John Paul Phelan T.D An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Aire Stáit  
John McCarthy An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Ard-Runaí  
Mary Hurley An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Rúnaí Cúnta Soláthar Tithíochta
Maria Graham An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Rúnaí Cúnta Pleanáil
Paul Lemass An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Rúnaí Cúnta Beartas, Reachtaíocht agus Rialachas Tithíochta
Fiona Quinn An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Rúnaí Cúnta Corparáideach agus Tacaíocht don Ghnó
Feargal Ó Coigligh An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Rúnaí Cúnta Uisce
Barry Quinlan An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Rúnaí Cúnta Rialtas Áitiúil
Eoin Moran An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Stiúrthóir Met Éireann
Niamh Larkin An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Stiúrthóir Iniúchóireachta  
Jack O'Donnell An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Comhairleoir Speisialta do Aire Murphy  
Paul Melia An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil Comhairleoir Speisialta do Aire Murphy  

 

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.