Iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis

Uasdátú Tábhachtach ón Oifigeach Saorála Faisnéise – An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

A Iarrthóir Saorála Faisnéise, a chara,

Tá bearta éachtacha á ndéanamh chun tacú le seirbhísí poiblí atá faoi bhrú ollmhór ag an am seo agus rachaidh sé sin i gcion ar an bpróiseas um Shaoráil Faisnéise sa An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Tá mórán d'fhoireann na Roinne, lena n-áirítear iad siúd san aonad Saorála Faisnéise, athlonnaithe nó tá siad le hathlonnú chun tacú lenár gcomhghleacaithe i bpróisis inmheánacha atá thar a bheith tábhachtach, chun teacht ar theagmhálaithe d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus chun tacú le comhlachtaí eile sa tseirbhís phoiblí atá faoi bhrú ollmhór ag an am seo.

Cé gur féidir leis an Roinn leas a bhaint as díolúintí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise chun iarratais a dhiúltú nó chun síntí a chur i bhfeidhm, i bhfianaise na héiginnteachta leanúnaí sa Stát, táim ag lorg do chuid tuisceana i dtaca leis na deacrachtaí atá ag teacht chun cinn agus ag iarraidh go measfá d’iarratas reatha a bheith “aistarraingthe” agus go gcuirfeá isteach arís é ag an am cuí.

Míle buíochas as do chomhoibriú ag an am seo agus gabh mo leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.

Oifigeach Saorála Faisnéise
30 Márta 2020

FOI - AIE Introduction

Saoráil Faisnéise (SF) - Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (RFC)

Oibríonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise (FOI) agus na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (AIE) i dtreocheangal.  Cé go bhfuil an dá chód dlí measartha comhchosúil, tá an cód FOI níos mionsonraithe agus níos sonraí ina bhforálacha.

Níl táillí riachtanach nuair a dhéantar iarratas ar fhaisnéis faoi cheachtar cód, cé go bhféadfadh táillí a bheith i gceist i gcéimeanna níos déanaí an iarratais.

Contacts

Teagmhalácha

foi@housing.gov.ie
AIE@housing.gov.ie
+353 (0)53 911 7495, 7410, 7410

FOI General Information

SF- Ginearálta

AIE - General Information

RFC - Faisnéis Ghinearálta