Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Scéim Gaeilge 2017-2019: Iarratas ar Aighneachtaí

An chúis taobh thiar den chomhairliúchán

Tá An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil  ag ullmhú Scéim Gaeilge de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Moltar go leanfaidh an Scéim ar feadh trí bliana ó Eanair 2017.

Is é príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla infhaighteacht níos fearr agus caighdeán níos airde sheirbhísí trí mheán na Gaeilge a chinntiú. Táthar ag súil go dtógfaidh an Scéim úr ar an dul chun cinn a rinne an Roinn leis na blianta anuas ar sholáthar sheirbhísí trí Ghaeilge.

Conas páirt a ghlacadh

Tá an Roinn anois ag iarraidh aighneachtaí ó gach páirtí leasmhar maidir le hullmhú na Scéime nua. Ba chóir aighneachtaí scríofa, i bhformáid leictreonach ab fhearr, a sheoladh roimh Aoine, 18 Samhain 2016 chuig:

Ríomhphost: strategy@housing.gov.ie

Nó ar an bpost, chuig:

Comhordaitheoir na Scéime Teanga,
Aonad um Thacaíocht Straitéiseach agus Gnó,
Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil,
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman
Y35 AP90

Tuilleadh Faisnéise

eolas maidir le ról agus leis na seirbhísí don phobal a sholáthraíonn an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne.

tuilleadh eolais maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla le fáil ar shuíomh gréasáin An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Téarmaí agus Coinníollacha

Tagann gach aighneacht a gheofar faoi fhorálacha an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Céard a dhéanfaimid le d'fhreagairt

Tuigtear go gcuirfear na haighneachtaí a gheofar ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne mura n-iarrtar a mhalairt. Tagann gach aighneacht a gheofar faoi fhorálacha an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

Stair Stádais

Stádas - Críoch curtha leis
Oscailte 
Máirt, Deireadh Fómhair 18, 2016
Ag Dúnadh 
Aoine, Samhain 18, 2016