Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Córas Fiosrúchán a bhaineann le COVID-19 do Theachtaí Dála

I bhfianaise ghéarchéim leanúnach COVID-19, chomhaontaigh Coiste Gnó an Oireachtais na Ceisteanna Parlaiminteacha a chur ar fionraí go sealadach agus córas nua fiosrúchán ar ríomhphost a chur i bhfeidhm chun deis a thabhairt do Theachtaí Dála fiosrúcháin a bhaineann le COVID-19 a sheoladh ar aghaidh.

Seolann Teachtaí Dála fiosrúcháin a bhaineann le COVID-19 chuig Ranna Rialtais trí sheoladh ríomhphoist speisialta (covidqueries@oireachtas.ie) ar bhonn seachtainiúil. Ansin seolann Oifig na gCeisteanna san Oireachtas na Fiosrúcháin seo ar aghaidh chuig an Roinn Rialtais iomchuí agus faightear freagra laistigh de 4 lá oibre.

Seoltar freagraí ó Ranna ar fhiosrúcháin ghinearálta a bhaineann le ceisteanna beartais chuig gach Teachta Dála trí ríomhphost; sa chás, áfach, go mbaineann fiosrúchán le cás aonair nó le mionsonraí pearsanta, ní sheolfar freagra ach chuig an Teachta Dála a rinne an Fiosrúchán.

Is iad na fiosrúcháin COVID-19 ó Theachtaí Dála a freagraíodh ar an 11 Bealtaine 2020 na fiosrúcháin deiridh dá leithéid, mar gur cuireadh tús arís le Ceisteanna Parlaiminteacha ar an 13 Bealtaine, 2020.