Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Freagairt na Roinne do Ghéarchéim COVID-19 (an Coróinvíreas)

Dhearbhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte COVID-19 (Coróinvíreas) mar éigeandáil sláinte poiblí lena mbaineann ábhar imní idirnáisiúnta.

Tiocfaidh tú ar eolas breise ar an leathanach seo faoi conas atá beartais na Roinne seo ag freagairt don ghéarchéim.

Déan Teagmháil Linn

Tithíocht agus Easpa Dídine

Tá an Roinn, Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine Réigiún Bhaile Átha Cliath, Eagraíochtaí Neamhrialtasacha agus údaráis áitiúla (comhairlí) ar fud na tíre ag oibriú as lámh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun iad siúd atá in ‘cóiríocht éigeandála’ i rith ghéarchéim COVID-19 (an Coróinvíreas) a chosaint.

Tá réimse beart i bhfeidhm anois agus déantar iad a athbhreithniú gach lá:

  • fuair údaráis áitiúla cóiríocht éigeandála bhreise lena chinntiú go bhfuil acmhainneacht dhóthanach ann chun aonrú cásanna deimhnithe nó amhrasta COVID-19 a éascú
  • chuir an Roinn cistiú breise ar fáil chun na saoráidí breise a oibriú
  • leanann an Roinn ag oibriú go dlúth le FSS agus an Fhoireann Éigeandála Sláinte Poiblí Náisiúnta maidir leis an bhfreagairt do theaghlaigh gan dídean
  • d’eisigh an Roinn treoir a d’ullmhaigh FSS d’údaráis áitiúla a bhfuil idirchaidreamh á dhéanamh acu lena soláthraithe seirbhíse maidir leis na bearta riachtanacha
  • tá údaráis áitiúla ag oibriú go dlúth lena gcontrapháirteanna in FSS ar an leibhéal áitiúil