Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Athrú ainm na Roinne agus aistriú feidhmeanna

Foilsithe an Céadaoin, 02 Lún 2017
Dept Housing logo

Nuair a bunaíodh an Roinn nua Forbartha Tuaithe agus Pobail, aistríodh na feidhmeanna Pobail a bhíodh á ndéanamh roimhe sin ag an Roinn seo chuici ón 27 Iúil 2017.

Tar éis an aistrithe seo, athainmníodh an Roinn seo an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ar an 1 Lúnasa 2017.

Ba chóir aon cheisteanna preasa maidir le feidhmeanna Pobail a chur chuig:-  
Deirdre Kelly, Roinn nua Forbartha Tuaithe agus Pobail
Fón: 096-24321
Ríomhphost: PressRuralCommunity@ahg.gov.ie

 

 

 

 

 

Catagóra 
Ábhar