Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Eolas Fúinn

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 year 2 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Is é misean na Roinne tacú le tithe dea-phleanáilte a sholáthar ar bhealach éifeachtúil inbhuanaithe agus rialtas áitiúil éifeachtach.

Inár Ráiteas Straitéise 2016 -2019 leagtar amach straitéisí na Roinne a leanfar d'fhonn na spriocanna a bhaint amach:-

  • chinntiú go gcuireann an phleanáil agus an tógáil inár réigiúin agus inár bpobail le forbairt chothrom inbhuanaithe

  • soláthar cobhsaí inbhuanaithe tithíochta ar dhea-chaighdeán a chumasú

  • creat a chur ar fáil le haghaidh acmhainní uisce a bhainistiú go hinbhuanaithe ón bhfoinse go dtí an fharraige

  • rialtas áitiúil atá daonlathach, freagrúil agus éifeachtach, bainistíocht éifeachtach toghcháin agus bainistíocht seirbhísí dóiteáin agus éigeandála ar ardchaighdeán a chur ar aghaidh agus a chumasú

  • freastal ar an tsochaí trí fhaisnéis iontaofa a tháirgeadh agus a chur ar fáil faoin aimsir agus faoin aeráid chun an bheatha agus an réadmhaoin a chosaint agus chun neartú a dhéanamh ar an ról atá ag Met Éireann mar údarás maidir le haimsir ardtionchair in Éirinn.

 

Rialachán um Brústocaireacht

Catagóra 
Ábhar