Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Cloch mhíle i mbreathnóireacht aimsire agus aeráide: Aitheantas tugtha ag an Eagraíocht Mheitéareolaíoch Dhomhanda do Réadlann Dhairbhre de chuid Met Éireann mar Stáisiún Céad Bliain

Foilsithe an Aoine, 16 Fea 2018
Met Éireann

Tá teastas creidiúnaithe mar Stáisiún Céad Bliain bronnta ag an Eagraíocht Mheitéareolaíoch Dhomhanda (WMO) ar Réadlann Dhairbhre mar aitheantas as breis agus 100 bliain do bhreathnóireacht mheitéareolaíoch leanúnach atá ar ardchaighdeán a chur ar fáil.  Tabharfaidh Uachtarán na hÉireann Michael D. Higgins cuairt ar Réadlann Dhairbhre, Cathair Saidhbhín, Co Chiarraí Dé Sathairn an 17 Feabhra 2018 chun an ócáid seo a chomóradh.   Beidh an tUachtarán ar cuairt idir 12:30pm agus 2:00pm agus nochtfaidh sé plaic chun an t-éacht a chomóradh.

"Is cuid straitéiseach í Réadlann Mheitéareolaíoch agus Gheofisiceach Dhairbhre den bhonneagar Meitéareolaíoch náisiúnta - atá "ag tógáil cuisle an phláinéid" gach lá le breis agus 150 bliain mar chuid d'iarracht dhomhanda an aimsir a léamh agus faire ar ár n-aeráid.     Tá lúcháir ar Met Éireann go bhfuil aitheantas tugtha ag an Eagraíocht Mheitéareolaíoch Dhomhanda do Dhairbhre as an taifead fadtéarmach, nach féidir a leathcheann a fháil, ar bhreathnóireacht na haimsire. Tá an obair a dhéantar ag Dairbhre ina chabhair náisiúnta an-suntasach d'eolaíocht na meitéareolaíochta agus dár n-acmhainn an aimsir a léamh agus na hathruithe ar aeráid an Domhain a mheas.

Leanfaidh an luach eolaíoch atá ar bhreathnóireacht na haimsire ag Dairbhre ar fhaisnéisiú agus ar ár dtuiscint ar athrú aeráide ag freastal ar na glúnta atá le teacht agus muid ag dul i ngleic leis an mbaol adhaimsire agus an athraithe aeráide a bheidh ina ndúshlán mór againn" a dúirt Eoin Moran, Stiúrthóir Met Éireann.

Diomaite de breathnóireachtaí meitéareolaíocha rialta, déanann Réadlann Dhairbhre roinnt clár faireacháin geofisiceach agus comhshaoil agus déantar an tiús ózóin atá go hard san atmaisféar a thomhas chomh maith leis na tonnta seismeacha faoi dhromchla an Domhain.

"Tá cuid mhór déanta ag Dairbhre sna hiarrachtaí idirnáisiúnta atá ar siúl i dtaighde monatóireachta agus comhoibríoch a bhfuil téarnamh an phoill ózóin sa strataisféar mar thoradh air.  Chuir an gairdín féineolaíochta a bunaíodh sna 1960aidí taifid fhadtéarmacha ar na hathruithe séasúracha atá le nósanna fáis na gcrann i gcomhthéacs athrú aeráide ar fáil." a dúirt an Dr. Saji Varghese, Ceannasaí Taighde Met Éireann.

Chomh maith leis sin, tá taifid gheomaighnéadacha Dhairbhre ag dul siar go dtí 1888 agus tá sé ar cheann de na cinn is sine sa domhan. Tá an churiarracht aige freisin don taifead is faide ar thruailliú atmaisféarach Sulfair in Éirinn . Le gairid, chun cur leis an gclár monatóireachta aerthruaillithe atá ann cheana tá gléasanna nua-aimseartha curtha ar láthair nua Dhairbhre chun gáis cheaptha teasa agus cáithníní atmaisféaracha a thomhas. 

Tá na taifid sonraí meitéareolaíocha agus geofisiceacha leanúnacha atá ar ardchaighdeán an-tábhachtach maidir le faisnéis na haimsire agus ár gcomhshaoil a thuar.  Beidh sé ar chumas taighdeoirí stádas ár n-aeráide a mheas agus aghaidh a thabhairt ar cheisteanna comhshaoil agus dá bhrí sin cabhrú maidir le straitéisí maolaithe/oiriúnaithe a fhorbairt.

Má tá tuilleadh eolais uait faoi Réadlann Dhairbhre déan teagmháil le:  Réadlann Mheitéareolaíoch agus Gheofisiceach Dhairbhre, Met Éireann, Cathair Saidhbhín, Co Chiarraí.

Teil:     (+353) -66 -9473460

Ríomhphost: charles.gillman@met.ie, michael.gill@met.ie

 

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar