Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Earcaíocht

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 8 months 6 days ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Is tríd na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a earcaítear foireann na Roinne de ghnáth.

Is féidir teacht ar shonraí maidir le hearcaíocht oscailte tríd dul i dteagmháil leo ag An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1 nó tríd a suíomh gréasáinwww.publicjobs.ie ( i mBéarla amháin).

Comórtas do ról Iniúchóra Rialtais Áitiúil leis an tSeirbhís Iniúchóireachta an Rialtais Áitiúil

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ag lorg iarratais anois ar roinnt rólanna ag grád Iniúchóra Rialtais Áitiúil leis an tSeirbhís Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil.

Tugann an Seirbhís Iniúchóireachta Rialtais Áitiúil mionscrúdú ar mhaoirseacht airgeadais na n-údarás áitiúl agus comhlachtaí áitiúl eile. Is é an ról atá ag an Seirbhís ná:

  • iniúchtaí SEACHTRACH comhlachtaí rialtais áitiúil a comhlíonadh de réir a Chód Chleachtais Iniúchta reachtúil, mar sin tá ard-chaighdeán mhaorseacht airgeadais agus freagracht poiblí á fhorbairt
  • iniúchtaí luach dá airgid a glacadh, tuariscí a foilsiú orthu agus údaráis áitiúil a cabhrú luach dá airgead níos fearr a aimsiú.

Eolas sa Bhreis

Féach an leabhrán eolais leis seo le haghaidh tuilleadh sonraí agus eolais maidir leis an bpost.

Rannóg / Údarás Fostaithe

An Roinn Tithíochta, Pleanáil agus Rialtais Áitiúil

Earcaíocht

Tá an Roinn Tithíochta, Pleanáil agus Rialtais Áitiúil ag earcú don na poist seo de réir a Ceadúnas Earcaíochta eisithe ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus de réir Chóid Cleachtais an CCSP.

Suíomh Gréasáin na Rannóige / an Údaráis Fostaithe

www.housing.gov.ie

Ionad

Corcaigh, Dún na nGall/ Liatroim

Iarratais

Is é an data deiridh le haghaidh iarratais ná 08/11/2018.

Ba chóir d’iarratasóirí foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur chuig recruitment@housing.gov.ie

Nóta: Ní glactar ach le hiarratais curtha isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil.   

Dáta Fógartha

18 Deireadh Fomháir 2019

Dáta Deiridh na nIarratas

3pm - 8 Samhain 2019

Catagóra 
Ábhar