Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Cuireann Aire Kelly fáilte roimh foilseacháin Ráiteas Straitéise a Ranna don tréimhse 2015-2017

Foilsithe an Aoine, 10 Aib 2015

Cuireann Aire Kelly fáilte roimh foilseacháin Ráiteas Straitéise a Ranna don tréimhse 2015-2017

10/04/15

Chuir an t-Uasal Alan Kelly, T.D., Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, fáilte inniu (10 Aibreán 2015) roimh lainseáil Ráiteas Straitéise 2015 – 2017 a Ranna.

Agus an Ráiteas Straitéise á lainseáil, shonraigh an t-Aire gurb é gnó a Ranna ná cabhair a thabhairt maidir le “pobail shábháilte inbhuanaithe a thógáil, ár gcomhshaol a chosaint agus fás inbhuanaithe a chur chun cinn”.

Dúirt an t-Aire Kelly: “Rinne mé, mar chéad ábhar tosaíochta mo Ranna, tacaíocht a thabhairt do shaoránaigh i bpobail shábháilte inbhuanaithe trí rochtain ar thithíocht dea-cháilíochta a sholáthar. Is tosaíocht í seo atá mar thaca ag an Straitéis maidir le Tithíocht Shóisialta 2020 a d’fhoilsigh mé i mí na Samhna.” Tugann an Stráitéis eolas, chomh maith, ar na dtorthaí agus na ngníomhaíochtaí a thabharfaidh an Roinn faoi sna feidhmeanna ilchineálacha eile atá faoina chúram, Comhshaol, Uisce & Pleanáil, Pobal, Rialtas Áitiúil agus Tithíocht san áireamh.

Leagann an Ráiteas Straitéise 2015 – 2017amach an misean agus na straitéisí a tabharfaidh an Roinn faoi chun na spriocanna 1) Tacú lenár Saoránaigh i bPobail atá Sábháilte agus Inbhuanaithe 2) Ár gComhshaol a Chosaint 3) Ár gcuid Acmhainní a Bhainistiú agus Fás Inbhuanaithe a Chur Chun Cinn a bhaint amach. Tá an Ráiteas Straitéise 2015 – 2017leagtha amach de réir trí téamaí, ailínithe lena spriocanna, chun léargas níos soiléire a éascaigh maidir leis an Roinn agus an mbealach ina bhfhuil sí ag obair chun na spriocanna sin a sholáthair.

 

Ráiteas Straitéise 2015 – 2017 (pdf, 2,688kb)

 

CRÍOCH

Back

Catagóra