Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Gairm ar aighneachtaí: Ráiteas Straitéise 2016 – 2019

An chúis taobh thiar den chomhairliúchán
Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ag ullmhú a Ráiteas Straitéise don tréimhse trí bliana 2016 – 2019.  Feidhmeoidh Ráiteas Straitéise nua na Roinne mar chreat dá cuid oibre le linn an tréimhse trí bliana. Is féidir teacht ar an Ráiteas Straitéise reatha ag na doiciméid nasc thíos.

Conas páirt a ghlacadh?
Lorgaíonn an Roinn aighneachtaí maidir len a Ráiteas Straitéise roimh am scoir gnó ar an Aoine, 2 Meán Fómhair 2016.

Mionsonraí faoi thuairisceáin aighneachtaí 

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh de ríomhphost chuig: strategy@housing.gov.ie nó iad a chur i scríbhinn chuig:

Ráiteas Straitéise
Aonad um Thacaíocht Straitéiseach agus Gnó
An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Bóthar an Bhaile Nua
Y35 AP90

Do chuid tuaraimí
Tabhair dá n-aire go bhfoilseofar go poiblí, ar mhaithe le trédhearcacht, gach aighneacht scríofa faighte ar shuíomh gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil i ndiaidh Dé hAoine, 2 Meán Fómhair 2016.

Catagóra 

Stair Stádais

Stádas - Dúnta
Oscailte 
Máirt, Lúnasa 2, 2016
Ag Dúnadh 
Aoine, Meán Fómhair 2, 2016
Críoch Curtha Leis 
Déardaoin, Eanáir 12, 2017