Teagmhálacha

Main Offices

Ár Oifigí

Baile Átha Cliath
Fón: +353 (0)1 888 2000 nó
** LoCall 1890 20 20 21
Seoladh: Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1. D01 W6X0

Loch Garman
Fón: +353 (0)53 911 7500 nó
**LoCall 1890 20 20 21
Seoladh: Bóthair an Bhaile Nua, Loch Garman. Y35 AP90

Béal an Átha
Fón: +353 (0)96 24200 nó
**LoCall 1890 20 20 21  
Seoladh:Oifigí an Rialtais, Béal an Átha, Co Mhaigh Eo. F26 E8N6

Met Éireann
Ceanncheathrú Met Éireann, Cnoc Ghlas Naíon, Baile Átha Cliath 9. D09 Y921

 ** Tabhair do d'aire go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar as uimhreacha 1890(Íosghlao) a úsáid a bheith éagsúil i measc soláthraithe difriúla seirbhíse.

Customer Service

r-phost:qcsofficer@housing.gov.ie

Forim Aiseolais um Sheirbhís Do Chustaiméirí 

Seoladh:
Oifigeach um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1. D01 W6X0

Cairt Chustaiméirí

Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí

Nós Imeachta le haghaidh Aiseolais/Gearán ó Chustaiméirí

Press Office

Oifig Phreasa

Fón: +353 (0)1 888 2638
r-phost:press@housing.gov.ie

Minister Murphy

Aire Eoghan Ó Murchú

Oifig an Aire
Fón: +353 (0)1 888 2403
Ríomhphost: minister@housing.gov.ie
Seoladh: Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1. D01 W6X0

MoS Damien English

Aire Stáit Damien English

Oifig an Aire Stáit
Fón: +353 (0)1 888 2591
Ríomhphost:
ministerofstate@housing.gov.ie
Seoladh:Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1. D01 W6X0

MOS Phelan

Aire Stáit John Paul Phelan

Oifig an Aire Stáit
Fón: +353 (0)1 888 2425
Ríomhphost: moslocalgovt@housing.gov.ie
Seoladh: Teach an Chustaim, Baile átha Cliath 1. D01 W6X0

Housing and Building Standards Queries

Ceisteanna - Caighdeáin Tógala

Cosaint Sonraí

Iarratas Rochtana ó Dhuine is Ábhar do Shonraí

Ríomhphost: data.protection@housing.gov.ie

Seoladh: Aonad Cosanta Sonraí,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

FOI Requests

Iarrtais ar Shaoráil Faisnéise (SF)

Ríomhphost: foi@housing.gov.ie

Seoladh: FOI,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, 
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

AIE Requests

Iarrtais ar Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (RFC)

Ríomhphost: aie@housing.gov.ie

Seoladh: AIE,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, 
Bóthair an Bhaile Nua,
Loch Garman,
Y35 AP90

Access/Inquiry Officers

Oifigigh Insroichte agus Fhiosraithe faoin Acht um Míchumais 2005.

Rochtain Fisiciúil
Oifigeach Rochtana: Colm Downey
Fón: +353 (0)1 888 2361
Ríomhphost:
colm.downey@housing.gov.ie​

Rochtain ar ICT
Oifigeach Rochtana: Marita Gonsalves
Fón: +353 (0)1 888 2196
Ríomhphost: marita.gonsalves@housing.gov.ie

Rochtain ar Fhoilsitheoireacht
Oifigeach Rochtana: Róisín Heuston
Fón:+353 (0)1 888 2741
Ríomhphost: roisin.heuston@housing.gov.ie

Oifigeach Fiosraithe:
Danny O'Sullivan
Fón: +353 (0)53 911 7466
Ríomhphost:
danny.osullivan@housing.gov.ie

European Citizen's Initiative

Tionscnamh Eorpach na Saoránach

Deimhniú córais bhailiúcháin ar líne

Teagmhálaí: Kevin Forde
Fón: +353 (0)53 911 7404
Ríomhphost:citizensinitiative@housing.gov.ie

Fiorú agus deimhniú na ráiteas tacaíochta

Teagmhálaí: Michael O'Connor
Fón: + 353 (0)1 888 2423
Ríomhphost:michael.oconnor@housing.gov.ie

Teagmhálaí: Enda Falvey
Fón: +353 (0)1 888 2420
Ríomhphost:
enda.falvey@housing.gov.ie

Website Comments

Suíomh Idirlín - Tuairimí