Freagairtí Comhairliúcháin Phoiblí le haghaidh Gairm ar aighneachtaí: Ráiteas Straitéise 2016 – 2019