Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Síneadh seachtaine curtha ag an Aire Murphy leis an spriocdháta d'aighneachtaí maidir leis an gCreat Pleanála Náisiúnta - Ireland 2040 - Ár bPlean.

Foilsithe an Aoine, 27 DF 2017
Ireland 2040 - Our Plan

Tá síneadh curtha ag an Aire Eoghan Murphy leis an gcéim comhairleoireachta poiblí a bhaineann leis an gCreat Pleanála Náisiúnta 2010 - Ár bPlean ón 12 meán lae an 3 Samhain go dtí an 12 meán lae an Aoine an 10 Samhain 2017.

Tá síneadh á chur leis an gcomhairleoireacht náisiúnta ar an dréacht-Phlean chun tuilleadh ama a thabhairt dóibhsean ar mian leo aighneacht a dhéanamh sa chéimh thábhachtach seo den phróiseas. Iarrtar ar dhuine ar bith a bhfuil sé i gceist acu aighneacht a dhéanamh sin a sheoladh ar ríomhphost chuig npf@housing.gov.ie faoin spriocdháta nua an - 12 meán lae an Aoine an 10 Samhain 2017 nó roimhe. 

Is féidir aighneachtaí scríofa a dhéanamh ar líne freisin tríd an láithreán gréasáin ainmnithe  www.ireland2040.ie , nó a sheoladh ar ríomphost chuig npf@housing.gov.ie  nó i scríbhinn chuig Aighneachtaí NPF, An Rannóg um Pleanáil Chun Cinn, An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1, D01 W6X0 faoin 12 meán lae an Aoine an 10 Samhain 2017.

Tá na sonraí ar fad le fáil ar www.Ireland2040.ie agus bainfear leas as na tuairmí a gheofar chun an Plean deiridh a mhúnlú.

CRÍOCH