Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Treoir INSPIRE

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Céard é INSPIRE?

Giorrrúchán is ea INSPIRE le haghaidh Threoir an AE 2007/2/CE. Tháinig sé i bhfeidhm an 15 Bealtaine 2007.

Céard is aidhm leis an Treoir?

Tá sé d’aidhm leis an Treoir bonneagar coitianta a chruthú le haghaidh sonraí spásúla ar feadh na hEorpa. Sonraí lena mbaineann comhchuid spásúil is ea sonraí spásúla. Ciallaíonn sin gur féidir le sonraí tagairt do shuíomh nó do limistéar go díreach. Cabhróidh an bonneagar seo le sonraí spásúla faoin gcomhshaol a roinnt leis an bpobal agus le heagraíochtaí eile san earnáil phoiblí.

Ní amháin go gcaithfear sonraí spásúla a sholáthar i bhformáid chomhleanúnach chomhchuibhithe, caithfidh Ballstáit seirbhís ghréasánaithe a sholáthar chun teacht ar na sonraí seo.

Cén cineál sonraí comhshaoil a chlúdaítear leis seo?

Sonraítear 34 téama dhifriúil faoin gcomhshaol leis an Treoir faoina gcaithfear tacair shonraí a sholáthar. Déantar na téamaí a ghrúpú ina n‑Iarscríbhinní. Bíonn spriocdhátaí difriúla le comhlíonadh a bhaineann le gach Iarscríbhinn.

Cá háit ar féidir liom sonraí na hÉireann a aimsiú?

Is féidir sonraí INSPIRE a aimsiú ag www.GeoPortal.ie. Bainistíonn Suirbhéireacht Ordanáis Éireann é.

Cén bealaí eile a bhfuil INSPIRE curtha i ngníomh ag Éirinn?

Trasuíodh Treoir INSPIRE i ndlí na hÉireann an 1 Lúnasa 2010. Cuirfear an Treoir i ngníomh ina céimeanna le “treochlár” INSPIRE lena leagtar amach dátaí targáide maidir leis na céimeanna sin a chur i ngníomh.

Tá treoir thosaigh d’údaráis áitiúla maidir le ISDI/INSPIRE foilsithe.

Soláthraítear torthaí tionscadail phíolótaigh maidir le Bonneagar Sonraí Spásúla na hÉireann (ISDI), a rinneadh in 2012. Déantar roinnt moltaí leis an tuairisc seo chun comhairle a thabhairt don rialtas agus do chomhlachtaí poiblí eile maidir lena bhfuil riachtanach chun a gcuid oibleagáidí foilsiúcháin maidir le sonraí spásúla a chomhlíonadh faoi théarmaí Threoir INSPIRE.

Tá tuilleadh faisnéise teicniúla maidir leis an bpróifíl mheiteashonraí ar fáil:

Cá háit ar féidir liom faisnéis a aimsiú maidir leis na sonraí atá ar fáil faoi láthair?

Ceanglaítear ar gach Ballstát den AE tuairisc mhonatóireachta a chur isteach le mionsonraí faoi na tacair shonraí atá ar fáil.

Cá háit ar féidir liom tuilleadh faisnéise a aimsiú faoin tionscadal ar fad?

Tá faisnéis, faoi chomhchodanna teicniúla na Treorach agus faoin obair lena cur i ngníomh ar feadh na hEorpa, ar shuíomh idirlín Eorpach INSPIRE.