Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

CAMP - C Trí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 9 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

CAMP II – Doiciméad Beartais

CAMP– the Next Generation - sa doiciméad seo leagtar amach an plean atá ann aistriú ó na hionaid reatha a ghlacann le glaonna éigeandála chuig córas náisiúnta amháin le trí lárionad, ag úsáid na teicneolaíochta is nua-aimseartha dá bhfuil ar fáil. Tá an córas atá ann faoi láthair 20 bliain d’aois. Ar chúiseanna teicniúla agus praiticiúla aistreoidh na seirbhísí dóiteáin chuig an ardán Náisiúnta Raidió Dhigitigh atá in úsáid ag seirbhísí éigeandála eile.

Cad is CAMP ann?

Seasann CAMP le haghaidh Computer Aided Mobilisation Project – a chuireann seirbhís freagartha 24 uair/365 lá ar fáil don phobal a théann i dteagmháil le seirbhísí dóiteáin i gcás éigeandála. Seolfaidh an t-oibreoir na seirbhísí dóiteáin agus tacaíochta cuí chuig suíomh na timpiste. Ó 1992, bhí údaráis dóiteáin i dtrí réigiún ag soláthar seirbhísí éifeachtach éifeachtúla faoi chóras CAMP. Tá córas CAMP déanta suas de thrí Ionad Réigiúnacha Cumarsáide (RCCs) - Luimneach (CAMP na Mumhan), Caisleán an Bharraigh (CAMP an Iarthair), agus Baile Átha Cliath (CAMP an Oirthir).

An 4 Meitheamh 2015, rinne an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála athbhrandáil ar an tionscadal seo agus tugtar C Trí air anois.

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach Custaim
Seomra G59       
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                      +353 (0)1 888 2645

Catagóra 
Fo-Ábhar 

Was this page helpful?

Thank you for helping us to improve housing.gov.ie

Data Protection

The Department of Housing, Local Government and Heritage requires customers to provide certain personal data in order to carry out our legislative and administrative functions. The Department will treat all information and personal data that you provide as confidential, in accordance with the General Data Protection Regulation and Data Protection legislation. Personal data may be exchanged with other Government Departments, local authorities, agencies under the aegis of the Department, or other public bodies, in certain circumstances where this is provided for by law. 

The Department's Data Protection Policy and Privacy Statements, which set out how we will use your personal data, as well as providing information regarding your rights as a data subject, are available on the Department’s website.  They are also available in hard copy upon request from the Data Protection Officer, Department of Housing, Local Government and Heritage, Newtown Road, Wexford, email data.protection@housing.gov.ie.