Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Aslonnú

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Nuair a thosaíonn dóiteán, tig leis leathadh go gasta. Ní mór don teaghlach gníomhú go gasta. Sábhálann ullmhúchán soicindí luachmhara. Is féidir le druil éalaithe dóiteáin chleachta difear mór a dhéanamh.

Sracfhéachaint ar do Dhruil Dóiteáin

 • Cad a dhéanfaimid nuair a fhuaimníonn an t-aláram deataigh?
 • Cleachtaigh an plean go mbeidh sé tugtha chun foirfeachta.
 • Dún na doirse ar fad nuair a théann tú amach.
 • Is iad an staighre do phríomhbhealach éalaithe - coinnigh glan é.
 • Má théann d’éadaí faoi thine – “Stop, Tit agus Rolláil”.
 • Ná gabh isteach sa teach arís ar chúis ar bith “Gabh Amach agus Fan Amuigh!”.
 • Cuir glao ar an mbriogáid dóiteáin ón taobh amuigh den teach.
 • Cinn pointe cruinnithe taobh amuigh den teach gar don áit ar dócha go dtiocfaidh an bhriogáid dóiteáin.

Má bhíonn cosc ort fágáil ag deatach, teas nó tine:

 • Dún na spásanna in oscailtí na ndoirse le braillíní nó le héadaí nó braillín chun an deatach a choinneáil amuigh.
 • Fan thíos ar an urlár i gcónaí áit a bhfuil an t-aer níos glaine agus níos fuaire.
 • Téigh go dtí an fhuinneog, oscail é agus scairt ar chuidiú.
 • D’fhéadfadh an fhuinneog a bheith ar an dóigh is gaiste agus is sábháilte don bhriogáid dóiteáin chun tú a tharrtháil.

Ag baint leas as an bhfaisnéis seo chleachtaigh an druil gach cúpla mí le do theaghlach.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.