Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Conas dóiteán i do theach a bhrath

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Cuimhnigh

D’fhéadfadh damáiste doleigheasta tarlú trí ionanálú deataigh i gcionn 3 nóiméad go díreach.

Aláraim Dheataigh

Tarlaíonn a lán dóiteán san oíche nuair a bhíonn daoine ina gcodladh.  Is féidir le deatach ó dhóiteán daoine atá ina gcodladh faoi chodladh níos troime, b’fhéidir nach músclódh sé iad. Trí aláraim dheataigh a shuiteáil beidh luathrabhadh faoi dhóiteán agat, rud a thabharfaidh am duit rud éigin a dhéanamh sula sáraíonn an deatach agus an múch díobhálach tú féin agus do theaghlach.

 • Ba cheart ceithre bhrathadóir a shuiteáil i dteach meánmhéide.
 • Déan cinnte go ndéantar na haláraim dheataigh/theasa ar fad a shuiteáil agus a chothabháil mar is ceart.
 • Tástáil na haláraim gach seachtain agus a gceallraí gach bliain.

Aláraim Dheataigh - Ceisteanna Coiteanna

Cá mhéad aláraim dheataigh atá dhíth orm

I ngnáth-theach dhá urlár, ba chóir ceithre bhrathadóir a shuiteáil – brathadóirí deataigh ar gach ceann staighre agus sa seomra suite agus brathadóir teasa sa chistin.

Cá háit a suiteálfaidh mé iad?

Ar an tsíleáil chomh gar do lár an tseomra agus is féidir leat. Déan cinnte go gcloisinn tú an t-aláram deataigh san oíche nuair a dhúntar na doirse.

 

Cad iad na cineálacha éagsúla Aláraim Dheataigh atá ann?

Tá dhá chineál éagsúla Aláraim Dheataigh ann - “Ianúchán” agus “Optúil”

 • Aláraim Dheataigh Ianúcháin
  Is é seo an cineál aláraim dheataigh is saoire agus is coitianta. Tá sé an-íogair do cháithníní beaga deataigh ó dhóiteáin “lasrach” amhail pannaí sceallóg. Braithfidh sé an cineál seo dóiteáin ag na luathchéimeanna agus sula mbíonn an deatach ró-thiubh le héalú.
 • Aláraim Dheataigh Optúil
  Cineál atá beagáinín níos daoire ach níos éifeachtúla chun cáithníní níos mó ó dhóiteáin “malldóite” a bhrath, amhail cnádú cúir nó sreangú PVC.
  Tá aláraim dheataigh Ianúcháin nó Optúil 10 mbliana ar fáil agus feistítear iad le ceallra litiam fadsaoil nó le paca cumhachta séalaithe a mhaireann 10 mbliana.

Cé chomh minic ar cheart dom na haláraim dheataigh a thástáil?

Ní bhíonn mórán cothabhála de dhíth ar aláraim dheataigh ach ní mór a chinntiú go n-oibreodh sé nuair a bheidh gá leis:

 • Uair amháin in aghaidh na seachtaine, tástáil an t-aláram deataigh tríd an gcnaipe tástála a bhrú agus a choinneáil go dtí go ngníomhachtaíonn sé.
 • Gach sé mhí déan an chásáil a fholúsghlanadh agus a scuabadh le réidh a fháil le dusta.
 • Athraigh an ceallra gach bliain (ach amháin más ceallra 10 mbliana atá ann)
 • Athsholáthair an t-aláram deataigh gach 10 mbliana.

Cén t-aláram deataigh is oiriúnaí don taobh amuigh den chistin?

Is iad na aláraim Dheataigh Optúla na cinn is oiriúnaí don áit seo toisc nach bhfuil siad ró-íogair i leith cáithníní beaga deataigh amhail cócaireacht tósta nó slisíní ag dó ach oireann siad go maith do cháithníní móra deataigh.

Cad is brathadóir teasa ann?

Déanann brathadóir teasa go díreach mar a shílfeá - braitheann sé teas ach ní bhraitheann sé deatach nó múch. Tá sé idéalach le húsáid i láithreacha ina bhféadfadh gníomhachtú bréaga tarlú de bharr gaile, slisíní ag dó, múch cairr srl.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.