Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Sábháilteacht Dóiteáin in Éirinn

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 7 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá Sábháilteacht Dóiteáin inár bpobail an-tábhachtach. Oibríonn na seirbhísí dóiteáin go crua ar an gcaillteanas bliantúil ó dhóiteáin a laghdú agus é a dhéanamh sábháilte do chomhraiceoirí dóiteáin chomh maith.

Oibríonn na seirbhísí dóiteáin go crua ar “shábháilteacht dóiteáin phobail” chun iarracht a dhéanamh ár mbailte a dhéanamh níos sábháilte.  Tá ról um “innealtóireacht, oideachas agus forfheidhmiú sábháilteachta” acu chomh maith, rud a chiallaíonn go gcinntíonn siad go bhfuil gnóthaí, árasáin srl. sábháilte ó dhóiteáin chomh maith. Tá a lán ról éagsúil ag an tseirbhís dóiteáin lena n-áirítear

  • obair um chosc dóiteáin sa phobal
  • Seirbhís um Rialú Foirgneamh agus um fhoirgnimh chontúirteacha
  • ionaid slógaidh agus chumarsáide a reáchtáil
  • ionaid oiliúna ar bhonn réigiúnach
  • idirchaidreamh a dhéanamh leis an tseirbhís Cosanta Sibhialta agus í a reáchtáil i roinnt cásanna.

D’fhorbair an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála a doiciméad beartais Keeping Communities Safe, (KCS) ina leagtar amach na treoracha amach anseo do na Seirbhísí Dóiteáin in Éirinn.    Déantar iarracht leis an doiciméad beartais cothromaíocht a bhaint amach idir dóiteáin a chosc, na saoráidí cearta um chosaint dóiteáin a bheith i bhfoirgnimh agus freagairt éifeachtúil ón mbriogáid dóiteáin.

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach Custaim
Seomra G59       
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645
Ríomhphost:          firesafety@environ.ie

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.