Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Seiceáil Oíche

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Déanann an chuid is mó de dhaoine seiceáil “An Rud Deireanach san Oíche” ar a dtithe lena chinntiú go bhfuil siad sábháilte ó ghadaí, srl. Ba chóir dúinn “Seiceáil Ghnáthaimh Sábháilteachta Dóiteáin” a dhéanamh fosta. Níor cheart go nglacadh sin ach cúpla nóiméad go díreach ach thiocfadh leis an difear idir Bás agus Beatha a dhéanamh.

Siúl thart ar do theach agus:

  • Díphlugáil gach fearas leictreach neamhriachtanach agus cas as gach fearas gáis neamhriachtanach san oíche.
  • Déan cinnte go múchtar gach coinneal agus gach lasair gan chosaint.
  • Cuir sciath tine os comhair tine oscailte.
  • Folmhaigh na luaithreadáin go léir.
  • Seiceáil go bhfuil na bealaí éalaithe saor ó bhacainní ar bith. Tá sé furasta titim sa dorchadas.
  • Seiceáil go bhfuil na heochracha cearta ar fáil do dhoirse ar bith a mbeadh ort an glas a bhaint díobh.
  • Dún na doirse ar fad chun leathadh tine agus deataigh a laghdú.

Sonraí Teagmhála

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.