Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Staitisticí maidir le Dóiteáin

Gach bliain cuireann an Roinn staitisticí ar fáil maidir le dóiteáin agus maidir le glaonna ar dhéileáil briogáid dóiteain an údaráis áitiúil leo le linn na bliana sin. Chomh maith leis sin, cuirimid staitisticí ar fáil maidir leis an líon daoine a fuair bás de bharr dóiteáin i rith na bliana. I measc na staitisticí sin tá:

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645