Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (CNM&I)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 6 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Bunaíodh an Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (CNM&I) an 1 Iúil 2014 mar chuid den phróiseas athchóirithe faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014. Forbairt shuntasach sa chuntasacht phoiblí atá sa Choimisiún, a thugann gné bhreise don ghrinnscrúdú neamhspleách a dhéantar ar fheidhmíocht rialtais áitiúil.

Is é Pat McLoughlin an Cathaoirleach, fear a bhí mar chathaoirleach ar an Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht an Rialtais Áitiúil agus ar Ghrúpa Forfheidhmithe an Athbhreithnithe sin. Is iad seo a leanas na feidhmeanna a shanntar do CNM&I:

 • Grinnscrúdú a dhéanamh ar fheidhmíocht aon chomhlacht rialtais áitiúil in aghaidh táscairí ábhartha* a roghnóidh CNM&I, nó mar a fhorordóidh an tAire i rialacháin,
 • Grinnscrúdú a dhéanamh ar fheidhmíocht airgeadais, lena n-áirítear luach ar airgid, aon chomhlacht rialtais áitiúil i ndáil lena acmhainní airgeadais.
 • Tacú le dea-chleachtas (forbairt agus feabhsú) i bhfeidhmíocht comhlachtaí rialtais áitiúil ina gcuid feidhmeanna,
 • Faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcomhaontuithe seirbhíse déanta ag aon chomhlacht rialtais áitiúil,
 • Maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an bheartais náisiúnta don earnáil rialtais áitiúil ag comhlachtaí rialtais áitiúil,
 • Faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme athchóiriú na seirbhíse poiblí ag aon chomhlacht rialtais áitiúil,
 • Faireachán a dhéanamh ar leordhóthanacht na bpleananna corparáideacha arna n-ullmhú ag comhthionóil réigiúnacha nó ag údaráis áitiúla, agus cur chun feidhme na bpleananna ag aon chomhlacht rialtais áitiúil, nó go ginearálta, a mheasúnú
 • Bearta a ghlacadh faoina fheidhmeanna eile chun críche aon tuarascáil a iarrfaidh an tAire de réir alt 126D den Acht 2001 a tháirgeadh,
 • Tuarascálacha a chur ar fáil ar a thionscnamh féin, sa bhreis ar na tuarascálacha arna n-iarraidh faoi alt 126D agus faoi cheanglas alt 126K ar thuarascáil bhliantúil,
 • Feidhmeanna breise a thabharfar ar Ordú ón Aire a chur i gcrích.
 • Foilsítear tuarascálacha CNM&I ar a láithreán gréasáin atá ar fáil ar  http://www.noac.ie

*Nóta:  Cuirtear na tuarascálacha bliantúla CNM&I ar Tháscairí Feidhmíochta sna hÚdaráis Áitiúla in ionad na dtuarascálacha bliantúla ar Tháscairí Seirbhíse a foilsíodh ón mbliain 2004.

Catagóra 
Ábhar