Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Méaraí dírtofa le feidhmeanna feidhmiúcháin

Ar an 24ú Bealtaine 2019, beidh deis ag daoine i gceantair údaráis áitiúla Chathair Chorcaí, Cathair agus Chontae Luimnigh, agus Cathair agus Chontae Phort Láirge vóta a chaitheamh i bpobalbhreith ar mhéaraí dírtofa le feidhmeanna feidhmiúcháin.

Iarrfar ar thoghóirí sna trí limistéar údaráis áitiúil má fhaomhaíonn siad moladh ón Rialtas go ndéanfar reachtaíocht a rith a fhorálann do mhéara dírthofa le feidhmeanna feidhmiúcháin maidir lena gceantar Comhairle.

Tá a pháipéar polasaí ‘Méaraí Dírthofa a bhfuil Feidhmeanna Feidhmiúcháin acu: Miontograí beartais’ foilsithe ag an Rialtas' (i mbéarla amháin).