Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Pleananna do Mhéara Dírthofa a bhfuil Feidhmeanna Feidhmiúcháin acu do Chathair agus do Chontae Luimnigh

Ar 24 Bealtaine 2019, reachtáladh pobalbhreitheanna ar mholtaí le haghaidh méara dírthofa a bhfuil feidhmeanna feidhmiúcháin acu i limistéir údaráis áitiúil Chomhairle Cathrach Chorcaí; Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh; agus Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Cuireadh na pobalbhreitheanna ar bun faoi réir fhorálacha an Achta Rialtais Áitiúil 2019. Glacadh leis an moladh le haghaidh méara dírthofa i gComhairle Cathrach agus Contae Luimnigh faoi 52.4% (38,122 vóta i bhfábhar) go 47.6% (34,573 vóta i gcoinne).

Moltaí mionsonraithe Rialtais le haghaidh méara dírthofa a bhfuil feidhmeanna feidhmiúcháin acu (i mBéarla amháin)

Faoi mholadh an Rialtais, bheadh i bhfad níos mó feidhmeanna ag méara dírthofa ná mar atá ag Méara faoi láthair, lena n-áirítear roinnt de na feidhmeanna nó gach feidhm a dhéanann Príomhfheidhmeannach na comhairle cathrach agus contae anois.

Faoi fhorálacha an Achta Rialtais Áitiúil 2019, ceanglaítear ar an Aire tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid gach ceann de Thithe an Oireachtais ag sonrú moltaí le haghaidh achtú dlí a fhorálann do mhéara dírthofa don limistéar riaracháin inar tionóladh an pobalbhreith ina leith (is é sin le rá, Cathair agus Contae Luimnigh). Caithfidh an tAire an tuarascáil a chur faoi bhráid faoi 24 Bealtaine 2021.

  • Sheol Méara Chathair agus Chontae Luimnigh, an Comhairleoir Michael Sheahan, agus an tAire Stáit do Rialtas Áitiúil agus d’Athchóiriú Toghcháin, John Paul Phelan T.D., Grúpa Comhairleach Feidhmithe Mhéara ar 2 Nollaig 2019. Tabharfaidh an grúpa comhairle don Aire maidir le méara dírthofa do Chathair agus Contae Luimnigh. Is é an tUasal Tim O’Connor an cathaoirleach ar an ngrúpa. Tá sé le tuairisciú don Aire faoi shamhradh 2020.
  • Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ag déanamh athbhreithnithe ar na forálacha reachtaíochta go léir a bhaineann le feidhmeanna údaráis áitiúil. Tá an obair seo riachtanach chun aistriú feidhmeanna a éascú chuig méara dírthofa sa todhchaí.  
  • Chomh luath agus a chuirfidh an tAire an tuarascáil faoi mholtaí chun reachtaíocht a achtú chuig an Oireachtas, déanfaidh sé breithniú ar an reachtaíocht. Má ritear an reachtaíocht riachtanach, cuirfear toghchán do mhéara a bhfuil feidhmeanna feidhmiúcháin acu ar bun i limistéar Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.

Tá tuilleadh eolais, nuacht agus nuashonruithe ar Ghrúpa Comhairleach Feidhmithe Mhéara Luimnigh, lena n-áirítear téarmaí tagartha, ballraíocht agus miontuairiscí cruinnithe le fáil ag an nasc seo a leanas:

Ghrúpa Comhairleach Feidhmithe Mhéara Luimnigh(i mBéarla amháin)