Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ábhar: Tionscadal Leabharlann Oscailte Bheannchair seolta ag an Aire Phelan i gContae Uíbh Fhailí

Foilsithe an Déardaoin, 09 Aib 2015

Ábhar: Tionscadal Leabharlann Oscailte Bheannchair seolta ag an Aire Phelan i gContae Uíbh Fhailí

09/04/15

Ábhar: Tionscadal Leabharlann Oscailte Bheannchair seolta ag an Aire Phelan i gContae Uíbh Fhailí

Sheol an tAire Ann Phelan, TD, an tAire Stáit le freagracht speisialta as Gnóthaí Tuaithe, Leabharlann Oscailte Bheannchair inniu (an 30 Márta 2015).

 ‘‘Forbairt spreagúil é tionscadal na Leabharlann Oscailte chun feabhas a chur ar an gceangal idir pobail agus an tseirbhís údaráis áitiúil, an leabharlann oscailte”, deir an tAire.  “Leis seo tugtar an deis do dhaoine teacht ar sheirbhísí na Leabharlann Oscailte ó cheann ceann an lae, seacht lá sa tseachtain.”

Bíonn rochtain ag baill na gcraobhleanbharlann atá páirteach sa tionscadal seo ar ábhar na leabharlann ó 8.00 a.m. go dtí 10.00 p.m. gach lá lena gcárta ballraíochta agus uimhir UAP, fiú nuair nach bhfuil foireann na leabharlainne ar an láthair.   

Is iad Leabharlann Bheannchair, Leabharlann Thulach Mhór agus Leabharlann Pobail Thobar an Choire na trí leabharlann atá páirteach sa scéim phíolótach Leabharlanna Oscailte. Is féidir leis an bpobal teacht ar sheirbhísí leabharlainne ar bhonn féinseirbhíse le linn na n-uaireanta breise – míreanna a fháil ar iasacht agus a thabhairt ar ais, úsáid a bhaint as an idirlíon ar ríomhairí pearsanta na leabharlainne nó trí Wi-Fi ar a ríomhairí féin, priontáil, fótachóipeáil, staidéar aonair gus gníomhaíochtaí agus cruinnithe pobail. Ní aon athrú tagtha faoin tionscnamh seo ar na gnáthuaireanta a bhfuil foireann na leabharlann ar fáil chun cuidiú leis an bpobal.

Deir an tAire “Daingníonn an Tionscnamh Leabharlann Oscailte feiceálacht sheirbhís na leabharlainne sna pobail áitiúla trí ionad neamhthráchtála atá faoi dhíon a chur ar fáil i lár an bhaile inar féidir le daoine teacht le chéile.”

 “Is cúis áthais dom é go bhfuil breis is 400 úsáideoir i leabharlanna Thulach Mhór agus Bheannchair cláraithe anois leis an Leabharlann Oscailte, agus tá siad gnóthach ag úsáid sheirbhísí na leabharlann sin lasmuigh de na gnáthuaireanta”, arsa an tAire. “Is mór agam go bhfuil na pobail tar éis fáilte is fiche a chur roimh an tionscnamh seo.”

Ghabh an tAire Phelan buíochas le foireann na leabharlann sna Leabharlanna ina bhfuil an tionscnamh seo ar bun.  “Tuigim nach n-éireodh leis na tionscnaimh phíolótacha seo gan comhoibriú agus dúthracht na bhfoirne sna leabharlanna. Tá ardmholadh ag dul don fhoireann, agus do na húsáideoirí mar gur a bhuíochas leo go bhfuil rath atá ar an tionscnamh seo.”

Sa mhéid go bhfuil ag éirí chomh maith leis na Leabharlanna Oscailte deir an tAire Phelan “Ba mhaith liom tathant ar údaráis áitiúla eile tacú leis an tionscnamh seo, chun leasa a gcustaiméirí agus na bpobal a bhfreastalaíonn siad orthu.”

 

CRÍOCH

  

 

 

 

Back

Catagóra 
Fo-Ábhar