Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Seoladh an fheachtais Leabharlanna Éireann: do leabharlann áitiúil á déanamh de gach leabharlann

Foilsithe an Luain, 29 Bealtaine 2017
Aire Stáit Damien English TD
Minister English launches Libraries Ireland

Rinne an tUas. Damien English TD, an tAire Stáit don Tithíocht agus Athnuachan Uirbeach an feachtas Leabharlanna Éireann: do sheirbhís áitiúil leabharlainne á déanamh de gach leabharlann a sheoladh i Leabharlann na hUaimhe inniu (an 29 Bealtaine).

Ag seoladh na scéime dó, dúirt an tAire, “Tionscnamh ceannródaíoch corraitheach is ea tabhairt isteach na seirbhíse seo ag leabharlanna poiblí ar fud na tíre. Tá sé ar an gcéad tionscnamh dá chineál ar domhan freisin.  Chun é a rá ar bhealach simplí, is ionann gach leabharlann in Éirinn agus do leabharlann áitiúil anois”.

Soláthraítear leis an tseirbhís nua pointe rochtana aonair do bhaill leabharlainne, áit ar féidir leo teacht ar thart ar 15 mhilliún mír sna 333 bhrainse leabharlainne ar fud na tíre.  Cumasaítear leis an tseirbhís do bhaill leabharlainne saothair ar leith a iarraidh. Seachadtar na saothair ar bhealach éifeachtúil tapa chuig a mbrainse áitiúil ansin.

Fágann an tionscnamh gur féidir roinnt seirbhísí nua a thabhairt isteach freisin, mar shampla, cárta ballraíochta aonair is féidir a úsáid i ngach leabharlann phoiblí.  Tá gach ceann de na seirbhísí sin beartaithe faoin Straitéis do Leabharlanna Poiblí 2013-2017: Deiseanna do Chách, ar clár forásach é le haghaidh seirbhísí leabharlainne poiblí a fhorbairt agus a fheabhsú.

Tríd an gcóras leabharlainne aonair a bheidh i bhfeidhm do gach leabharlann phoiblí, comhlíonfar clár oibre an Rialtais maidir le héifeachtúlacht a bhrú chun cinn agus maidir le seirbhísí a fheabhsú dár bpobail.  Mar fhocal scoir, dúirt an tAire English go bhfuil an tionscnamh “ina chéim mhór chun tosaigh i dtreo an leabharlann a shuí mar mhol d’úsáideoirí agus do phobail araon”.

CRÍOCH
Nótaí d’Eagarthóirí:

  • Is é do leabharlann phoiblí áitiúil an áit chun faisnéis a rochtain agus chun scileanna nua a fhoghlaim i dtimpeallacht chompordach shuaimhneach. Is mol an phobail agus an chultúir í, agus imeachtaí corraitheacha á reáchtáil inti ar fud na bliana.   Má tá tú i do bhall de leabharlann, beidh tú in ann gach ceann de na 333 leabharlann phoiblí sa tír a úsáid; leabhair a léamh, brabhsáil agus staidéar a dhéanamh ar leabhair agus ar mhíreanna amhail DVDanna, cluichí agus nithe i bhformáidí eile, agus na nithe sin ar fad a fháil ar iasacht; agus Wi-Fi, ríomhairí agus seirbhísí priontála a úsáid.
  • Chomh maith leis sin, is féidir leat 12 mhír ar a mhéad a chur in áirithe ag aon am amháin ó na 15 mhilliún saothar atá ar fáil sna leabharlanna. Is féidir leat é sin a dhéanamh sa leabharlann féin nó is féidir leat iarraidh a chur isteach ar líne. Déanfar na saothair atá roghnaithe agat a sheachadadh go tapa chuig do bhrainse áitiúil, agus laistigh de sheachtain amháin i bhformhór na gcásanna.
  • Tugtar le seirbhís Leabharlanna Éireann freisin rochtain saor in aisce do bhaill leabharlainne ar raon ollmhór acmhainní ar líne, mar aon le ríomhleabhair, ríomh-chlosleabhair, ríomhnuachtáin, ríomhirisí, ríomhchúrsaí agus ríomhtheangacha.
  • Tá gach ceann de na seirbhísí sin ar fáil saor in aisce, agus iad á soláthar ag na húdaráis áitiúla trí leabharlanna poiblí.
     
  • Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le:

Eva McEneaney, An tAonad um Fhorbairt Leabharlann, An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil, Teil.: 01 6332200; Ríomhphost: emceneaney@lgma.ie

Catagóra 
Fo-Ábhar