Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

€180,000 de mhaoiniú á fhógairt ag an Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil ar mhaithe le stoc leabhar a cheannach mar chomóradh ar Éirí Amach na Cásca 1916

Foilsithe an Déardaoin, 04 Lún 2016
Minister Simon Coveney

D'fhógair an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Simon Coveney, T.D., €180,000 de mhaoiniú inniu (02 Lúnasa 2016) d'údaráis áitiúla chun stoc leabhar a cheannach mar chomóradh ar Éirí Amach na Cásca 1916.

Bhí an méid seo le rá ag an Aire agus an maoiniú á fhógairt aige, "Tá áthas orm bheith ag fógairt an mhaoinithe seo do na leabharlanna poiblí. Tá sé ann chun leabhair, CDanna, DVDanna, agus ríomhacmhainní a cheannach agus chun cur leis an mbailiúchán den ábhar faoi Éirí Amach na Cásca 1916.”

Táthar ag súil leis go mbeidh an stoc breise ar fáil sna leabharlanna faoi mhí Dheireadh Fómhair 2016 agus ba bhreá an rud é dá rachadh muintir na háite isteach ina leabharlann áitiúil chun breathnu ar an ábhar agus é a thógáil amach ar iasacht. Tá an bhallraíocht leabharlainne saor in aisce agus is áit í an leabharlann ina bhfuil lear mór acmhainní a bhféadfaidh an pobal leas a bhaint astu.  

Chuir an tAire an méid seo lena chuid cainte "Tá an-éileamh i mbliana, bliain mhór seo an chomórtha céad bliain, ar ábhar faoi 1916 go háirithe ag daoine óga a bhfuil fonn orthu eolas a fháil ar an stair agus ar an oidhreacht atá againn. Tá sé ríthábhachtach go gcinnteofaí go mbeadh teacht ag gach duine ar an ábhar. Is é mo dhóchas má chuirtear tuilleadh ábhar le stoc leabhar 1916 gur mó ár n-eolas agus ár meas ar an tréimhse shuntasach seo i stair na hÉireann agus dá réir sin gur fearrde ár n-oidhreacht chultúrtha é."

#Ireland2016

CRÍOCH