Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Na Toghcháin Eorpacha Agus Na Toghcháin Áitiúla Na Corrthoghcháin Dála

Foilsithe an Déardaoin, 22 Bealtaine 2014

Na Toghcháin Eorpacha Agus Na Toghcháin Áitiúla
Na Corrthoghcháin Dála

22/05/14

(Baile Átha Cliath Thiar agus an Longfort-an Iarmhí
Dé hAoine an 23 Bealtaine 2014
Doiciméid Aitheantais agus Cártaí Faisnéise Vótaíochta
Beidh na toghcháin Eorpacha, na toghcháin áitiúla agus na corrthoghcháin i mBaile Átha Cliath Thiar agus sa Longfort-an Iarmhí á seoladh Dé hAoine an 23 Bealtaine 2014 agus beidh na stáisiúin vótaíochta ar oscailt ó 7:00 a.m. go 10:00 p.m. 

Ní gá duit cárta faisnéise vótaíochta a bheith agat chun vóta a chaitheamh sna toghcháin. Ach d’fhéadfadh sé tarlú go n-iarrfar ort doiciméad aitheantais a thabhairt ar aird sa stáisiún vótaíochta sula dtugtar an páipéar ballóide (na páipéir bhallóide) duit.  Mura bhfuil an doiciméad aitheantas cuí agat nó más rud é nach deimhin leis an oifigeach ceannais gur tusa an duine lena mbaineann an doiciméad aitheantais ní cheadófar duit vóta a chaitheamh.

Tá na doiciméid seo a leanas inghlactha chun críocha aitheantais:

(i) pas; (ii) ceadúnas tiomána; (iii) cárta aitheantais fostaí a bhfuil grianghraf air; (iv) cárta aitheantais mic léinn arna eisiúint ag foras oideachais agus a bhfuil grianghraf air; (v) doiciméad taistil ina bhfuil ainm an duine lena mbaineann agus a bhfuil grianghraf air; (vi) leabhar Bainc nó Coigiltis nó Comhair Creidmheasa ina bhfuil seoladh sa dáilcheantar/toghlach nó sa toghlimistéar; (vii) Cárta Seirbhísí Poiblí; (viii) Deimhniú um Chónaí Sealadach; (ix) Cárta Bhiúró Náisiúnta Inimirce an Gharda Síochána; 

na hítimí seo a leanas mar aon le doiciméad eile lena ndeimhnítear seoladh an tsealbhóra sa dáilcheantar/toghlach nó sa toghlimistéar – (x) seicleabhar; (xi) seic-chárta; (xii) cárta creidmheasa; (xiii) deimhniú breithe; (xiv) deimhniú pósta. 

NÍ GÁ DUIT CÁRTA FAISNÉISE VÓTAÍOCHTA A BHEITH AGAT CHUN VÓTA A CHAITHEAMH
BÍ CINNTE GO bhFUIL AN DOICIMÉAD AITHEANTAIS RIACHTANACH AGAT
DÉ hAOINE AN 23 BEALTAINE 2014

Back

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar