Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Vótáil ar na hOileáin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 8 months 3 weeks ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 3 months 1 week

Olltoghchán 8 Feabhra 2020

Dáilcheantar Lá na vótaíochta Oileán Toghthóirí *
Corcaigh Thiar Theas Dé Sathairn 8 Feabhra An tOileán Mór 177
    Oileán Cléire 131
    Oileán Baoi 6
    Inis Uí Drisceoil 29
    Oileán Faoide 26
    Inis Fada, an Scoil 16
    Inis Arcáin 95
       
Dún na nGall Dé hAoine 7th Feabhra Árainn Mhór 513
    Gabhla 30
    Inis Bó Finne 63
    Inis Fraoigh 4
    Toraigh 140
       
Gaillimh Thiar Dé hAoine 7th Feabhra Inis Mór 675
    Inis Meáin 148
    Inis Oirr 210
    Inis Bó Finne 183
       
Maigh Eo Dé hAoine 7th Feabhra Cliara 116
    Inis Bigil 25
    Inis Toir 52
Iomlán     2,639

* Ní áirítear figiúirí forlíontacha

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.