Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Vótáil ar na hOileáin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Toghcháin na Dála


Bíonn vótáil ar siúl ar na hoileáin seo a leanas:
Toghcheantar Oileán
Dún na nGall Árainn Mhór
  Gabhla
  Inis Bó Finne
  Inis Fraoigh
  Toraigh
   
Maigh Eo Cliara
  Inis Bigil
  Inis Toir
   
Gaillimh Thiar Árainn
  Inis Meáin
  Inis Oírr
  Inis Bó Finne
   
Corcaigh Thiar Theas An tOileán Mór
  Cléire
  Oileán Baoi
  Inis Uí Drisceoil
  Faoide
  Inis Fada, an Scoil
  Inis Arcáin
Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.