Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Corrthoghcháin an tSeanaid

Foilsithe an Céadaoin, 14 Már 2018
Dept Housing logo

Tá sé fógartha ag an Uas. Eoghan Ó Murchú, T.D., an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil go ndearna sé Ordaithe ag tabhairt treorach maidir le corrthoghcháin a reáchtáil chun an folúntas a fágadh sa Seanad nuair a chuaigh an Seanadóir Denis Landy agus Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ar scor a líonadh.

Toghadh an Seanadóir Landy ó Fhó-Phainéal an Chomhlachtaí Ainmniúcháin den Phainéal Talmhaíochta in Olltoghchán an tSeanaid in Aibreán, 2016. Toghadh an Seanadóir Ó Clochartaigh ó Fhó-Phainéal an Oireachtas den Phainéal Talmhaíochta in Olltoghchán an tSeanaid in Aibreán, 2016.

An 27 Márta, 2018 ag meán lae an lá deiridh a ghlacfar le hainmniúcháin don chorrthoghchán.  Suífidh Ceann Comhairimh an tSeanaid don rialú ar ainmniúcháin an 6 Aibreán, 2018.  Eiseofar páipéir bhallóide an 13 Aibreán, 2018 agus dúnfar vótaíocht ag 11 a.m. an 27 Aibreán, 2018.

Is iad comhaltaí Dháil Éireann agus Seanad Éireann toghthóirí na chorrthoghcháin.

Catagóra 
Ábhar