Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Taispeántas ar céad bliain is fiche de dhaonlathas áitiúil

An exhibition launch to celebrate 120 Years of Local Democracy

Is é Aibreán 2019 comóradh 120 bliain an daonlathais áitiúil in Éirinn. Tá taispeántas soghluaiste arna mhaoiniú ag an Roinn, arna thiomsú agus arna choimeáistiú ag Cartlannaithe agus Bainisteoirí Taifead na nÚdarás Áitiúil, ag cur síos ar phríomhimeachtaí an rialtais áitiúil le 120 bliain anuas, ar taispeáint anois ar fud na tíre, mar a liostaítear thíos:

  • Comhairle Contae Chiarraí: 21 Deireadh Fómhair - 04 Samhain 2019
  • Comhairle Cathrach Chorcaí: 04 Samhain - 18 Samhain 2019
  • Comhairle Contae Uíbh Fhail: 01 Samhain - 02 Nollaig 2019
  • Comhairle Chontae Ros Comáin: 18 Samhain 2019 - 02 Nollaig 2019
  • Cathair Phort Láirge agus Comhairle Contae: 02 Nollaig 2019 - 31 Eanair 2020
  • Comhairle Chontae Chill Dara: 02 Nollaig 2019 - 28 Feabhra 2020

Nuashonrófar an liosta seo de réir mar a dheimhneofar ionaid údaráis áitiúil. Seachas sin, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin d'údaráis áitiúil le haghaidh sonraí faoi gach imeachta bheas ar siúl, an taispeántas seo ina measc.

D'óstáil an tUasal John Paul Phelan T.D., an tAire Stáit Rialtais Áitiúil agus Athchóiriú Toghcháin fáiltiú ag Teach an Chustaim ar an 18ú Aibreán, 2019, chun comóradh 120 bliain na gcéad toghchán áitiúla a chomóradh agus chun an taispeántas a sheoladh.