Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Leathnaíonn an tAire O'Brien briseadh íocaíochta morgáiste an Údaráis Áitiúil

Foilsithe an Luain, 28 MF 2020
Dept Housing logo

Dheimhnigh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta Darragh O'Brien TD inniu [an 28 Meán Fómhair 2020] go leathnófar an briseadh íocaíochta morgáiste atá ann cheana d’iasachtaithe iasachtaí tí údaráis áitiúil dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí fós acu mar gheall ar éigeandáil Covid-19.

D’fhéadfadh iasachtaithe iasachtaí tí údaráis áitiúil leas a bhaint as dhá shos íocaíochta suas le sé mhí san iomlán agus rachaidh a n-údarás áitiúil i dteagmháil le hiasachtaithe a ghlacann an tríú briseadh íocaíochta le linn an tsosa íocaíochta chun a staid airgeadais a mheas agus roghanna a phlé más gá.

Dúirt an tAire, “Mar gheall ar an éiginnteacht eacnamaíoch leanúnach a bhaineann le COVID-19, tá deacrachtaí fós ag go leor iasachtaithe iasachtaí tí ó údaráis áitiúla a morgáiste a íoc nó tá faitíos an-mhór orthu go mbeidh fadhbanna aisíocaíochta acu sa todhchaí.

“Le cuidiú le daoine sa chás sin, tá an tréimhse sosa íocaíochta morgáiste á leathnú agam trí mhí eile, rud a chiallaíonn go mbeidh naoi mí san iomlán ag daoine teacht ar ais chucu féin. Táim ag leathnú an spriocdháta freisin chun iarratas a dhéanamh ar shos íocaíochta go dtí deireadh 2020 chun foráil a dhéanamh d’iasachtaithe a bhféadfadh deacrachtaí a bheith acu sna míonna amach romhainn.

“Ligeann an próiseas iarratais simplithe atá i bhfeidhm d’iasachtaithe atá i gcruachás rochtain a fháil ar bhriseadh íocaíochta go tapa. Iarrtar ar aon iasachtaí iasachta tí údaráis áitiúil a bhfuil deacrachtaí aige mar gheall ar COVID-19 teagmháil a dhéanamh lena údarás áitiúil a luaithe is féidir, go háirithe, chun rochtain a fháil ar an bhfhoirm iarratais agus ar an bhfaisnéis a bheidh ar fáil ar láithreán gréasáin gach údaráis áitiúil.

“Rud atá tábhachtach, ní eascraíonn aon chostais bhreise ar iarmhéid bunaidh na hiasachta tí don iasachtaí a bhaineann leas as na bearta seo, toisc nach ngearrtar ús ar iasachtaithe ar feadh thréimhse na mbristeacha,” a dúirt an tAire O'Brien.