Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Treoircháipéis Theicniúil L – Breosla agus Fuinneamh a Chaomhnú– Áitribh Chónaithe

cover - Technical Guidance Document L - Conservation of Fuel and Energy - Dwellings

Eagrán Reatha

Eagráin Roimhe Seo

Cáipéisí Forlíontacha

Part L and Part F 2019 
 

Technical and practical implications of the new Part L Dwelling & Part F 2019 - Presentation (October 2019)
 

Sonraí Foirgníochta Inghlactha

Díríonn na Sonraí Foirgníochta Inghlactha seo ar dhroicheadú teirmeach agus  aerdhíonacht. Cabhróidh an treoir seo le daoine cuí na caighdeáin fheidhmíochta a chomhlíonadh, atá sa Treoircháipéis Theicniúil (TCT) a ghabhann le Cuid L de Rialacháin Foirgníochta 2011 – Breosla agus Fuinneamh a Chaomhnú – Áitribh Chónaithe.

Cuirtear an treoir i láthair ina dhá chuid. Pléitear an teoiric ghinearálta maidir le leanúchas inslithe agus na haerdhíonachta in obair fhoirgníochta i gCuid 1. Tá seacht gcuid ar leithligh i gCuid 2, agus soláthraítear ann líníochtaí mionsonraithe táscacha d’fhorálacha maidir le hinsliú teirmeach agus aerdhíonacht le haghaidh comhéadan foirgníochta sonracha.

  • Cuid 2 – Sonraí Foirgníochta Inghlactha

General Details
Cavity Wall Insulation
External Wall Insulation
Internal Wall Insulation 
Timber Frame Insulation
Steel Frame Insulation
Cavity Block Insulation

Heating and Domestic Hot Water Systems for Dwellings- Achieving Compliance with Part L 2008

Amendment to Heating & Domestic Hot Water Systems for Dwellings - 29.10.08

Is é seo an cháipéis tacaíochta dá tagraíodh i gCuid 1.4.1 de Threoircháipéis Theicniúil L - Áitribh Chónaithe 2007.  Foinse treorach atá ann maidir leis na bealaí le ceanglais na Rialachán Foirgníochta a chomhlíonadh i leith córas téimh spáis agus córas uisce te.

Guide to the Condensing Boiler Installment Assessment Procedure for Existing Dwellings

Tá an treoir mhionsonraithe sa cháipéis seo dá tagraíodh i mír 2.2. de Threoircháipéis Theicniúil L - Áitribh Chónaithe 2007 chun measúnacht a dhéanamh ar chásanna sonracha mar nach mbíonn sé praiticiúil coirí comhdhlúthúcháin a sholáthar. Tá sé curtha san áireamh mar aguisín sa cháipéis "Córais Téimh agus Uisce Te Teaghlaigh d’Áitribh Chónaithe – Ag Comhlíonadh Chuid L".

Nós Imeachta Measúnachta ar Fhuinneamh Áitreabh Chónaithe

Is féidir teacht ar an Dwellings Energy Assessment Procedure (DEAP) methodology, rud atá riachtanach le taispeáint go gcomhlíonann áitribh chónaithe Rialachán L2(a) de Chuid L, faoi mar a leasaíodh leis na Rialacháin Foirgníochta (Leasú) Rialacháin 2005 (I.R. Uimh. 873 de 2005), agus atá in Éagrán 2006 de  TCT L, agus an mhodheolaíocht a íoslódáil ó shuíomh idirlín Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.

Naisc le bunachair shonraí, a thacaíonn le nós imeachta DEAP freisin, is ea an méid seo a leanas: -