Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Caighdeáin Nua Éifeachtúlachta Fuinnimh agus Aeraithe nua do Mhór-athfheistiú ar Thithe Cónaithe

Ón 1 Samhain 2019, beidh feidhm le caighdeáin nua tógála i gcás mór-athfheistiú ar thithe cónaithe reatha. Beidh Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER) de B2 nó a choibhéiseach de dhíth ar thithe cónaithe. Taispeánann teastas BER feidhmíocht fuinnimh foirgnimh. Níl formhór na dtithe cónaithe atá againn éifeachtúil ó thaobh fuinnimh. Tá ráta C2 BER ag seachtó is a hocht faoin gcéad de thithe cónaithe.

I gcás go bhfuil athfheistiú á dhéanamh ar níos mó ná 25% d’achar dromchla an tí (na ballaí agus an díon san áireamh), ní mór d’fheidhmíocht fuinnimh an fhoirgnimh nó an chuid athfheistithe den fhoirgneamh na riachtanais nua maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a chomhlíonadh. Ní mór na caighdeáin a chomhlíonadh a mhéid is féidir ar bhonn teicniúil, feidhmiúil agus eacnamaíoch.

De ghnáth, beidh feidhm leis an riachtanas i gcás ina bhfuil úinéir an tí ag déanamh na rudaí seo a leanas:

 • athfheistiú ar an mballa seachtrach (insliú seachtrach nó inmheánach)
 • athfheistiú ar an mballa agus na fuinneoga seachtracha
 • athfheistiú ar an mballa agus an díon seachtrach
 • athfheistiú ar an mballa agus an t-urlár seachtrach
 • síneadh nua

Fágfaidh na hathruithe sin go mbeidh na tithe athfheistithe as an nua níos tíosaí ar fhuinneamh. Beidh buntáistí sláinte ag gabháil leo ón gcompord breise agus caighdeán feabhsaithe an aeir. Toisc go dtagann 40% d’astaíochtaí carbóin a bhaineann le fuinneamh ó fhoirgnimh, cuideoidh na hathruithe seo chun dul i ngleic leis an athrú aeráide.

Tagann na hathruithe seo ó Rialacháin an AE maidir le Mór-athfheistiú. Beidh feidhm leis na rialacháin i gcás mór-athfheistithe a thosaíonn nó a chuirtear ar bun an 1 Samhain 2019 nó dá éis ach amháin sna cásanna seo a leanas:

 1. Go ndearnadh iarratas ar chead pleanála nó faomhadh pleanála a rinneadh faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (i mBéarla amháin), arna dhéanamh an 31 Deireadh Fómhair 2019 nó roimhe sin agus gur cuireadh obair shubstaintiúil (is é sin, tógadh ballaí seachtracha an struchtúir) i gcrích faoin 31 Deireadh Fómhair 2020, nó
 2. Gur foilsíodh fógraí áirithe maidir le cead pleanála nó faomhadh pleanála (i mBéarla amháin) an 31 Deireadh Fómhair 2019 nó roimhe sin agus i gcás go bhfuil obair shubstaintiúil curtha i gcrích faoin 31 Deireadh Fómhair 2020

Má tá tusa ag smaoineamh ar mhór-athfheistiú a dhéanamh ar do theach cónaithe b’fhéidir gurbh fhiú duit a bheith ar an eolas faoi na riachtanais seo agus iad a phlé le hailtire nó le duine gairmiúil i gcúrsaí pleanála sula gcuirtear tús leis an togra.

Soláthraíonn an Rialtas deontais Fuinnimh Tí le haghaidh:

 • insliú
 • córais teaschaidéil
 • rialtáin téimh
 • griantéamh uisce
 • leictreachas gréine

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na deontais seo agus conas iarratas a dhéanamh orthu le haghaidh mór-athfheistiú ar do theach chun do chostais a laghdú, téigh chuig suíomh gréasáin Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (i mBéarla amháin).