Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Rialáchán maidir le Táirgí Foirgníochta (RTF)

Ar agus ón 1 Iúil 2013, faoi Regulation (EU) No 305/2011  (ar a dtugtar an Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta nó “RTF”), bíonn marcáil EC éigeantach le haghaidh gach táirge foirgníochta dá gcuirtear ar an margadh sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus clúdaítear é:

 ​a European Technical Assessment  (Úsáideann déantúsóirí táirgí iad seo i gcás nach mbíonn a dtáirgí clúdaithe faoi chaighdeán comhchuibhithe Eorpach ach ar mian leo go mbeadh marcáil EC fós ar a gcuid táirgí).

Féachtar leis an RTF lena chinntiú go mbíonn sonraí iontaofa, a bhaineann le feidhmíocht, ar fáil trí Dhearbhuithe Feidhmíochta, i ndáil le táirgí foirgníochta a bhíonn á gcur ar an margadh Eorpach.

Is é príomhaidhm an RTF go mbrisfear bacainní teicniúla a bhíonn roimh thrádáil le saorghluaiseacht táirgí foirgníochta trasna na mBállstát laistigh den Aontas Eorpach a chinntiú. Déantar sin trí na heilimintí, a d’fhág go raibh bacainní ann roimhe, a chomhchuibhiú trí foráil: -

  • le haghaidh córais de shonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe (tá breis is 450 caighdeán comhchuibhithe (hENs)  i bhfeidhm faoi láthair do tháirgí foirgníochta),
  • le haghaidh córais chomhaontaithe d’fhianú comhréireachta agus fhíorúcháin seasmhachta le haghaidh gach fine táirgí (faoi mar atá leagtha amach sna sonraíochtaí comhchuibhithe teicniúla),
  • le haghaidh creata de chomhlachtaí a dtugtar fógra dóibh, agus
  • le haghaidh mharcáil éigeantach EC do tháirgí foirgníochta mar phas don mhargadh inmheánach.

Bíonn sé tábhachtach tabhairt faoi deara nach bhfuil sé d’aidhm leis an RTF cóid náisiúnta fhoirgníochta a chomhchuibhiú. Bíonn gach Ballstát saor lena chuid ceanglas féin a shocrú maidir le feidhmíocht oibreacha tógála agus, de bhithín an rud céanna, táirgí foirgníochta agus iad in úsáid. Is le gach Ballstát a bhíonn an rogha maidir le luachanna feidhmíochta riachtanacha le haghaidh úsáideanna beartaithe sonracha a bhaintear as táirgí foirgníochta.

Leis an Construction Products Regulation – Information Note ,leagtar amach na cuspóirí ginearálta atá i gceist leis an RTF, na ceanglais a chaithfear a chomhlíonadh chun táirgí foirgníochta a chur ar an margadh agus na himpleachtaí áirithe do dhéantúsóirí, impórtálaithe agus dáileoirí a eascraíonn as an Rialachán a bheith tugtha isteach an 1 Iúil 2013 agus soláthraíonn an nóta roinnt faisnéise achomair do shonraitheoirí, dearthóirí agus tógálaithe agus na táirgí foirgníochta seo á n-úsáid.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin RTF lena n-áirítear treoir “céim ar chéim” maidir le marcáil EC, féach ar European Commission’s DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Údaráis a thugann Fógra

Le hAirteagal 40 den RTF, ceanglaítear ar gach Ballstát údarás dá leithéid a ainmniú a bheidh freagrach as na nósanna imeachta riachtanacha a chur ar bun agus a i ngníomh chun fógra a thabhairt don údarás fúthu agus measúnacht a dhéanamh ar na comhlachtaí a bheidh údaraithe le tascanna tríú páirtithe a dhéanamh i bpróiseas na measúnachta agus an fhíorúcháin ar sheasmhacht feidhmíochta (AVCP) chun críocha an RTF, agus le haghaidh monatóireachta ar chomhlachtaí ar tugadh fógra dóibh, lena n-áirítear an gcomhlíonnan na comlachtaí sin forálacha Airteagal 43.

I gcás na hÉireann, is é an Roinn seo an t-údarás atá ainmnithe le fógraí a thabhairt faoin RTF.

Ba cheart iarratas a dhéanamh ar stádas mar chomhlacht a dtugtar fógra dó a sheoladh chuig an roinn seo de réir Irish notification procedures for the purposes of the Construction Products Regulation (305/2011).

Tugann Irish National Accreditation Board (INAB)   faoi chreidiúnu agus mhonatóireacht ar chomhlachtaí in Éirinn a dtugtar fógra dóibh. Ba cheart do chomhlachtaí a bhíonn ag iarraidh fógra a bheith tugtha dóibh chun críocha an RTF, iarratas a dhéanamh chuig INAB ar dtús ar an gcreidiúnú a bhaineann leis na seirbhísí is mian leo a sholáthar.

Market Surveillance of Construction Products

Product Contact Point for Construction Products