Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Faigheann an tAire O’Brien nuashonrú ar bhearta coiscthe agus bainistíochta COVID-19 i seirbhísí do dhaoine gan dídean

Foilsithe an Déardaoin, 24 MF 2020
Minister Darragh O'Brien

Tá nuashonrú faighte ag an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien TD, ag an Tascfhórsa seachtainiúil Ardleibhéil do Dhaoine Gan Dídean maidir le bearta coiscthe agus bainistíochta COVID-19 i seirbhísí gan dídean.

Dúirt an tAire O’Brien, “Tuigim go maith an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag COVID-19 ar ár seirbhísí do dhaoine gan dídean agus tá mé an-bhuíoch do na húdaráis áitiúla agus a gcomhpháirtithe seachadta seirbhíse ENR dá n-iarrachtaí leanúnacha chun sábháilteacht teaghlach a chinntiú i gcóiríocht éigeandála.  Táim buíoch freisin as an tacaíocht atá á fáil sa réimse seo ón Roinn Sláinte agus FSS.  

“Ag cruinniú na seachtaine seo phléamar go sonrach cosc agus bainistíocht ráigeanna i seirbhísí do dhaoine gan dídean.  Tá riachtanais chasta sláinte ag cuid mhór de dhaoine aonair i gcóiríocht éigeandála. Tá cóiríocht bhreise ar fáil chun a chinntiú go bhfuil na leibhéil oiriúnacha faid shóisialta i bhfeidhm, le roinnt daoine cosanta i gcóiríocht ghlanscartha.

“Tá údaráis áitiúla agus a gcomhpháirtithe seachadta seirbhíse ag feidhmiú seirbhísí faoi réir threoir FSS. Choinnigh cloí leis an treoir seo in éineacht le cláir chomhordaithe tástála FSS líon na gcásanna i seirbhísí do dhaoine gan dídean íseal.  Tá cóiríocht bhreise shuntasach curtha i bhfeidhm chun féin-iargúltacht aon chásanna deimhnithe nó amhrasta ionfhabhtaithe a cheadú.